{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Avdelningschef bank?

Medellönen för en Avdelningschef bank är

150 100 kr

i månaden.

Medellöner för Avdelningschef bank

Snittlön
Snittlön 150 100 kr
Man
Män 167 500 kr
Kvinna
Kvinnor 123 100 kr

Så mycket tjänar en Avdelningschef bank i Sverige

En Avdelningschef bank i Sverige tjänar i snitt 150 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Avdelningschef bank arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Avdelningschef bank ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Bankchef, Regionchef försäkringar och Lånechef bank.

Vad gör en Avdelningschef bank?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Avdelningschef bank på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Avdelningschef bank tjänar?

Känner du en Avdelningschef bank? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Avdelningschef bank

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Avdelningschef bank löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 137 400 kr
45-54 127 100 kr 183 600 kr
55-64 - kr 194 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 123 100 kr 167 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Avdelningschef bank Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 128 300 kr 41 000 kr
45-54 160 900 kr 44 300 kr
55-64 171 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 150 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Avdelningschef bank Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 150 100 kr 123 100 kr 167 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 172 900 kr 138 700 kr 193 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som avdelningschef bank, ligger på 194 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som avdelningschef bank, ligger på 118 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Variationer i lön inom Avdelningschef bank

Yrkestitel Kvinna Man
Bankchef 123 100 kr 167 500 kr
Regionchef försäkringar 123 100 kr 167 500 kr
Lånechef bank 123 100 kr 167 500 kr
VD finansiell verksamhet 74 500 kr 95 300 kr
Fondchef 74 500 kr 95 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Avdelningschef bank

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken