{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fondchef?

Medellönen för en Fondchef är

85 800 kr

i månaden.

Medellöner för Fondchef

Snittlön
Snittlön 85 800 kr
Man
Män 95 300 kr
Kvinna
Kvinnor 74 500 kr

Så mycket tjänar en Fondchef i Sverige

I Sverige tjänar en Fondchef i snitt 85 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fondchef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki, VD finansiell verksamhet och Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Fondchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fondchef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fondchef tjänar?

Känner du en Fondchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fondchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fondchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 50 500 kr 54 700 kr
35-44 76 400 kr 90 900 kr
45-54 78 300 kr 111 200 kr
55-64 77 500 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 74 500 kr 95 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Fondchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 52 800 kr 35 200 kr
35-44 83 700 kr 41 000 kr
45-54 97 200 kr 44 300 kr
55-64 85 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 85 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Fondchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 85 800 kr 74 500 kr 95 300 kr
Småland med öarna 66 500 kr - kr - kr
Stockholm 102 500 kr 87 200 kr 113 900 kr
Sydsverige 60 600 kr 63 400 kr - kr
Västsverige 66 000 kr 61 700 kr 71 900 kr
Östra Mellansverige 66 400 kr 56 900 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fondchef, ligger på 97 200 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fondchef, ligger på 50 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 54 700 kr.

Variationer i lön inom Fondchef

Yrkestitel Kvinna Man
Bankchef 123 100 kr 167 500 kr
Avdelningschef bank 123 100 kr 167 500 kr
Regionchef försäkringar 123 100 kr 167 500 kr
Lånechef bank 123 100 kr 167 500 kr
VD finansiell verksamhet 74 500 kr 95 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fondchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fondchef

Visste du att en Fondchef i snitt har liknande lön som en Ekonomichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fondchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken