{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bankchef?

Medellönen för en Bankchef är

150 100 kr

i månaden.

Medellöner för Bankchef

Snittlön
Snittlön 150 100 kr
Man
Män 167 500 kr
Kvinna
Kvinnor 123 100 kr

Så mycket tjänar en Bankchef i Sverige

Månadslönen för en Bankchef i Sverige är i snitt 150 100 kr.

Lönen för en Bankchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bankchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Regionchef försäkringar, Lånechef bank och Kontorschef bank försäkring.

Vad gör en Bankchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bankchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bankchef tjänar?

Känner du en Bankchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bankchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bankchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 137 400 kr
45-54 127 100 kr 183 600 kr
55-64 - kr 194 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 123 100 kr 167 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 128 300 kr 41 000 kr
45-54 160 900 kr 44 300 kr
55-64 171 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 150 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 150 100 kr 123 100 kr 167 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 172 900 kr 138 700 kr 193 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bankchef, ligger på 194 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bankchef, ligger på 118 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Variationer i lön inom Bankchef

Yrkestitel Kvinna Man
Regionchef försäkringar 123 100 kr 167 500 kr
Lånechef bank 123 100 kr 167 500 kr
Kontorschef bank försäkring 123 100 kr 167 500 kr
VD finansiell verksamhet 74 500 kr 95 300 kr
Fondchef 74 500 kr 95 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bankchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken