{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Avdelningschef?

Medellönen för en Avdelningschef är

70,200 kr

i månaden.

Medellöner för Avdelningschef

Snittlön
Snittlön 70,200 kr
Man
Män 72,100 kr
Kvinna
Kvinnor 68,100 kr

Så mycket tjänar en Avdelningschef i Sverige

En Avdelningschef i Sverige tjänar i snitt 70,200 kr i månadslön.

Beroende på var en Avdelningschef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Avdelningschef ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Diplomat, Socialchef och Näringslivschef.

Vad gör en Avdelningschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Avdelningschef på följande sätt:
Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Avdelningschef tjänar?

Känner du en Avdelningschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Avdelningschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Avdelningschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48,400 kr 50,800 kr
35-44 60,400 kr 68,600 kr
45-54 78,400 kr 76,200 kr
55-64 81,100 kr 77,800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 69,800 kr 72,800 kr

 

Ålder Genomsnitt Avdelningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 49,600 kr 35,200 kr
35-44 65,700 kr 41,000 kr
45-54 76,800 kr 44,300 kr
55-64 78,700 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 71,900 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48,600 kr 50,700 kr
35-44 58,300 kr 61,900 kr
45-54 68,200 kr 71,600 kr
55-64 73,900 kr 77,900 kr
65-66 83,900 kr 84,300 kr
Genomsnitt 67,400 kr 71,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Avdelningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 42,600 kr 26,000 kr
25-34 49,600 kr 32,300 kr
35-44 59,600 kr 37,000 kr
45-54 69,600 kr 39,600 kr
55-64 75,500 kr 39,400 kr
65-66 84,100 kr 41,000 kr
Genomsnitt 68,900 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 70,600 kr - kr 70,500 kr
Östra Mellansverige 62,500 kr 54,100 kr 65,900 kr
Övre Norrland 62,500 kr - kr 65,200 kr
Riket 71,900 kr 69,800 kr 72,800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 77,300 kr 74,500 kr 78,900 kr
Sydsverige 70,100 kr - kr 69,000 kr
Västsverige 73,500 kr 75,100 kr 72,700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 62,500 kr 61,800 kr 63,700 kr
Norra Mellansverige 65,200 kr 64,400 kr 66,200 kr
Östra Mellansverige 69,200 kr 68,200 kr 70,900 kr
Övre Norrland 64,100 kr 63,300 kr 65,200 kr
Riket 68,900 kr 67,400 kr 71,200 kr
Småland med öarna 68,400 kr 65,200 kr 72,000 kr
Stockholm 72,800 kr 71,000 kr 75,700 kr
Sydsverige 67,900 kr 66,000 kr 70,500 kr
Västsverige 67,100 kr 65,600 kr 69,700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som avdelningschef, ligger på 95,100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 94,300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som avdelningschef, ligger på 42,600 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Avdelningschef

Yrkestitel Kvinna Man
Diplomat 68,100 kr 72,100 kr
Socialchef 68,100 kr 72,100 kr
Näringslivschef 68,100 kr 72,100 kr
Stabschef 68,100 kr 72,100 kr
Ambassadråd 68,100 kr 72,100 kr

Sök lönestatistik för alla yrken