{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Förhandlingschef, företag?

Medellönen för en Förhandlingschef, företag är
69 200 kr
i månaden.

Medellöner för Förhandlingschef, företag

Snittlön
Snittlön 69 200 kr
Man
Män 71 600 kr
Kvinna
Kvinnor 66 400 kr

Så mycket tjänar en Förhandlingschef, företag i Sverige

En Förhandlingschef, företag i Sverige tjänar i snitt 69 200 kr i månadslön.

Lönen för en Förhandlingschef, företag kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Förhandlingschef, företag så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Förhandlingschef, företag ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Diplomat , Avdelningschef  och Socialchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Förhandlingschef, företag?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Förhandlingschef, företag på följande sätt:
Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Förhandlingschef, företag tjänar?

Känner du en Förhandlingschef, företag? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Förhandlingschef, företag

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Förhandlingschef, företag löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 200 kr 53 000 kr
35-44 61 600 kr 71 000 kr
45-54 72 400 kr 76 600 kr
55-64 79 000 kr 78 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 66 700 kr 72 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Förhandlingschef, företag Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 50 000 kr 33 800 kr
35-44 67 900 kr 39 600 kr
45-54 75 200 kr 42 700 kr
55-64 78 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 70 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 500 kr 48 900 kr
35-44 58 100 kr 61 100 kr
45-54 67 200 kr 71 000 kr
55-64 72 500 kr 75 800 kr
65-66 83 700 kr 75 700 kr
Genomsnitt 66 300 kr 69 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Förhandlingschef, företag Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 48 100 kr 31 400 kr
35-44 59 200 kr 36 200 kr
45-54 68 700 kr 38 600 kr
55-64 73 900 kr 38 400 kr
65-66 79 900 kr 40 300 kr
Genomsnitt 67 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 69 500 kr - kr 67 100 kr
Riket 70 800 kr 66 700 kr 72 900 kr
Småland med öarna 59 100 kr - kr 61 800 kr
Stockholm 78 100 kr 73 100 kr 80 900 kr
Sydsverige 68 500 kr - kr 68 000 kr
Västsverige 72 100 kr 64 500 kr 76 000 kr
Östra Mellansverige 60 600 kr 53 200 kr 64 400 kr
Övre Norrland 60 700 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 61 300 kr 60 200 kr 63 500 kr
Norra Mellansverige 63 900 kr 63 500 kr 64 500 kr
Riket 67 800 kr 66 300 kr 69 900 kr
Småland med öarna 66 400 kr 63 600 kr 69 400 kr
Stockholm 71 800 kr 70 300 kr 74 100 kr
Sydsverige 68 800 kr 66 500 kr 71 700 kr
Västsverige 65 500 kr 63 800 kr 68 100 kr
Östra Mellansverige 67 300 kr 66 100 kr 69 300 kr
Övre Norrland 63 600 kr 62 900 kr 64 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som förhandlingschef, företag, ligger på 90 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 90 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som förhandlingschef, företag, ligger på 45 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 47 700 kr.

Variationer i lön inom Förhandlingschef, företag

Yrkestitel Kvinna Man
Diplomat 66 400 kr 71 600 kr
Avdelningschef 66 400 kr 71 600 kr
Socialchef 66 400 kr 71 600 kr
Näringslivschef 66 400 kr 71 600 kr
Stabschef 66 400 kr 71 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken