{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Brandmästare?

Medellönen för en Brandmästare är

34 900 kr

i månaden.

Medellöner för Brandmästare

Snittlön
Snittlön 34 900 kr
Man
Män 35 100 kr
Kvinna
Kvinnor 32 800 kr

Så mycket tjänar en Brandmästare i Sverige

Månadslönen för en Brandmästare i Sverige är i snitt 34 900 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Brandmästare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Brandmästare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Brandman, Rökdykare och Räddningsdykare.

Vad gör en Brandmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Brandmästare på följande sätt:
Släcker bränder och gör räddningsinsatser vid exempelvis trafikolyckor. Förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Bearbetar skador när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut. Informerar om brand­skydd.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Brandmästare tjänar?

Känner du en Brandmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Brandmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Brandmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 37 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Brandmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 000 kr 31 000 kr
25-34 31 800 kr 32 500 kr
35-44 33 800 kr 34 700 kr
45-54 35 200 kr 36 300 kr
55-64 37 000 kr 37 700 kr
65-66 - kr 38 500 kr
Genomsnitt 32 700 kr 34 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Brandmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 800 kr 26 000 kr
25-34 32 400 kr 32 300 kr
35-44 34 600 kr 37 000 kr
45-54 36 300 kr 39 600 kr
55-64 37 700 kr 39 400 kr
65-66 38 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 36 800 kr - kr 37 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 37 900 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 800 kr 32 500 kr 33 900 kr
Norra Mellansverige 33 900 kr 31 500 kr 34 100 kr
Riket 34 800 kr 32 700 kr 34 900 kr
Småland med öarna 35 000 kr 32 700 kr 35 200 kr
Stockholm 35 800 kr 34 700 kr 35 800 kr
Sydsverige 34 500 kr 31 600 kr 34 800 kr
Västsverige 35 400 kr 33 500 kr 35 500 kr
Östra Mellansverige 34 000 kr 31 500 kr 34 200 kr
Övre Norrland 33 500 kr 31 700 kr 33 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som brandmästare, ligger på 38 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som brandmästare, ligger på 30 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 000 kr.

Variationer i lön inom Brandmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Brandman 32 800 kr 35 100 kr
Kriminalvårdare 28 800 kr 29 700 kr
Väktare 30 500 kr 32 300 kr
Ordningsvakt 30 500 kr 32 300 kr
Parkeringsvakt 29 600 kr 31 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Brandmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Brandmästare

Visste du att en Brandmästare i snitt har liknande lön som en Arbetsterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Brandmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken