{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Planeringsbrandmästare?

Medellönen för en Planeringsbrandmästare är
34 200 kr
i månaden.

Medellöner för Planeringsbrandmästare

Snittlön
Snittlön 34 200 kr
Man
Män 34 300 kr
Kvinna
Kvinnor 32 200 kr

Så mycket tjänar en Planeringsbrandmästare i Sverige

En Planeringsbrandmästare i Sverige tjänar i snitt 34 200 kr i månadslön.

Lönen för en Planeringsbrandmästare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Planeringsbrandmästare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Planeringsbrandmästare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Brandman , Rökdykare  och Räddningsdykare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Planeringsbrandmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Planeringsbrandmästare på följande sätt:
Släcker bränder och gör räddningsinsatser vid exempelvis trafikolyckor. Förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Bearbetar skador när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut. Informerar om brand­skydd.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Planeringsbrandmästare tjänar?

Känner du en Planeringsbrandmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Planeringsbrandmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Planeringsbrandmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 35 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Planeringsbrandmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 34 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 800 kr 29 800 kr
25-34 31 600 kr 31 900 kr
35-44 33 700 kr 34 000 kr
45-54 34 300 kr 35 900 kr
55-64 - kr 36 600 kr
65-66 - kr 37 700 kr
Genomsnitt 32 300 kr 34 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Planeringsbrandmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 700 kr 25 300 kr
25-34 31 800 kr 31 400 kr
35-44 34 000 kr 36 200 kr
45-54 35 800 kr 38 600 kr
55-64 36 600 kr 38 400 kr
65-66 37 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 34 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 800 kr - kr 35 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 200 kr 30 300 kr 33 500 kr
Norra Mellansverige 33 300 kr 32 400 kr 33 400 kr
Riket 34 200 kr 32 300 kr 34 300 kr
Småland med öarna 34 700 kr 32 200 kr 34 800 kr
Stockholm 35 100 kr 34 500 kr 35 200 kr
Sydsverige 33 900 kr 31 300 kr 34 100 kr
Västsverige 34 600 kr 32 300 kr 34 700 kr
Östra Mellansverige 33 500 kr 31 900 kr 33 600 kr
Övre Norrland 32 800 kr 31 200 kr 32 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som planeringsbrandmästare, ligger på 37 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som planeringsbrandmästare, ligger på 28 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 29 800 kr.

Variationer i lön inom Planeringsbrandmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Brandman 32 200 kr 34 300 kr
Kriminalvårdare 28 200 kr 29 000 kr
Väktare 29 700 kr 31 600 kr
Ordningsvakt 29 700 kr 31 600 kr
Parkeringsvakt 29 000 kr 30 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Planeringsbrandmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Planeringsbrandmästare

Visste du att en Planeringsbrandmästare i snitt har liknande lön som en VD friskvård och sport?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Planeringsbrandmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken