{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Busstrafikledare?

Medellönen för en Busstrafikledare är
36 000 kr
i månaden.

Medellöner för Busstrafikledare

Snittlön
Snittlön 36 000 kr
Man
Män 36 900 kr
Kvinna
Kvinnor 34 100 kr

Så mycket tjänar en Busstrafikledare i Sverige

En Busstrafikledare i Sverige tjänar i snitt 36 000 kr i månadslön.

Lönen för en Busstrafikledare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Busstrafikledare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Busstrafikledare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Trafikledare , Transportledare  och Transportplanerare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Busstrafikledare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Busstrafikledare på följande sätt:
Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier, godsterminal, grosshandel och industriföretag. Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar. Beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal. Anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Busstrafikledare tjänar?

Känner du en Busstrafikledare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Busstrafikledare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Busstrafikledare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 31 400 kr 34 100 kr
35-44 34 100 kr 37 800 kr
45-54 35 500 kr 38 200 kr
55-64 37 400 kr 40 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 900 kr 37 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Busstrafikledare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 100 kr 27 000 kr
25-34 33 000 kr 33 800 kr
35-44 36 700 kr 39 600 kr
45-54 37 400 kr 42 700 kr
55-64 39 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 36 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 000 kr 27 000 kr
25-34 33 800 kr 33 700 kr
35-44 35 900 kr 36 500 kr
45-54 38 900 kr 37 800 kr
55-64 37 900 kr 37 600 kr
65-66 - kr 35 400 kr
Genomsnitt 35 500 kr 35 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Busstrafikledare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 000 kr 25 300 kr
25-34 33 800 kr 31 400 kr
35-44 36 300 kr 36 200 kr
45-54 38 200 kr 38 600 kr
55-64 37 700 kr 38 400 kr
65-66 35 400 kr 40 300 kr
Genomsnitt 35 700 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 35 300 kr - kr 35 200 kr
Riket 36 000 kr 33 900 kr 37 000 kr
Småland med öarna 36 500 kr - kr 38 600 kr
Stockholm 37 200 kr 34 600 kr 38 900 kr
Sydsverige 36 700 kr 35 600 kr 37 100 kr
Västsverige 34 800 kr 32 500 kr 36 000 kr
Östra Mellansverige 34 400 kr 33 700 kr 34 700 kr
Övre Norrland 37 400 kr - kr 38 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 800 kr 34 900 kr 38 000 kr
Norra Mellansverige 36 100 kr 35 100 kr 36 800 kr
Riket 35 700 kr 35 500 kr 35 800 kr
Småland med öarna 34 400 kr 33 800 kr 34 600 kr
Stockholm 34 900 kr 35 300 kr 34 800 kr
Sydsverige 36 100 kr 35 600 kr 36 300 kr
Västsverige 35 900 kr 36 100 kr 35 800 kr
Östra Mellansverige 36 500 kr 35 600 kr 37 100 kr
Övre Norrland 35 300 kr 35 600 kr 35 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som busstrafikledare, ligger på 40 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 38 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som busstrafikledare, ligger på 27 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 000 kr.

Variationer i lön inom Busstrafikledare

Yrkestitel Kvinna Man
Lagerarbetare 29 300 kr 30 000 kr
Terminalarbetare 29 300 kr 30 000 kr
Lageransvarig 29 300 kr 30 000 kr
Trafikledare 34 100 kr 36 900 kr
Transportledare 34 100 kr 36 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Busstrafikledare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Busstrafikledare

Visste du att en Busstrafikledare i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Busstrafikledare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken