{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fjärrtågklarerare?

Medellönen för en Fjärrtågklarerare är

37,100 kr

i månaden.

Medellöner för Fjärrtågklarerare

Snittlön
Snittlön 37,100 kr
Man
Män 37,700 kr
Kvinna
Kvinnor 35,700 kr

Så mycket tjänar en Fjärrtågklarerare i Sverige

I Sverige tjänar en Fjärrtågklarerare i snitt 37,100 kr i månadslön.

Lönen för en Fjärrtågklarerare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Fjärrtågklarerare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom administration och kundtjänst kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Trafikledare, Transportledare och Transportplanerare.

Vad gör en Fjärrtågklarerare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fjärrtågklarerare på följande sätt:
Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier, godsterminal, grosshandel och industriföretag. Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar. Beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal. Anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fjärrtågklarerare tjänar?

Känner du en Fjärrtågklarerare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fjärrtågklarerare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fjärrtågklarerare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 32,600 kr
25-34 33,700 kr 36,400 kr
35-44 35,300 kr 37,200 kr
45-54 36,100 kr 39,500 kr
55-64 39,700 kr 39,000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35,600 kr 37,800 kr

 

Ålder Genomsnitt Fjärrtågklarerare Genomsnitt alla yrken
18-24 32,800 kr 28,100 kr
25-34 35,300 kr 35,200 kr
35-44 36,800 kr 41,000 kr
45-54 38,600 kr 44,300 kr
55-64 39,200 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 37,100 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30,300 kr 28,000 kr
25-34 34,400 kr 35,000 kr
35-44 36,500 kr 36,800 kr
45-54 40,400 kr 38,800 kr
55-64 39,000 kr 38,600 kr
65-66 - kr 34,300 kr
Genomsnitt 36,500 kr 36,700 kr

 

Ålder Genomsnitt Fjärrtågklarerare Genomsnitt alla yrken
18-24 29,100 kr 26,000 kr
25-34 34,800 kr 32,300 kr
35-44 36,700 kr 37,000 kr
45-54 39,400 kr 39,600 kr
55-64 38,700 kr 39,400 kr
65-66 34,300 kr 41,000 kr
Genomsnitt 36,700 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 41,000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 34,200 kr 33,400 kr 34,300 kr
Övre Norrland 38,400 kr - kr 39,900 kr
Riket 37,100 kr 35,600 kr 37,800 kr
Småland med öarna 38,100 kr - kr 40,100 kr
Stockholm 37,800 kr 35,500 kr 39,300 kr
Sydsverige 36,300 kr 36,400 kr 36,200 kr
Västsverige 37,600 kr 36,600 kr 38,000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37,100 kr 35,500 kr 38,600 kr
Norra Mellansverige 35,900 kr 34,700 kr 36,800 kr
Östra Mellansverige 37,200 kr 36,500 kr 37,600 kr
Övre Norrland 36,400 kr 38,300 kr 35,100 kr
Riket 36,700 kr 36,500 kr 36,700 kr
Småland med öarna 35,100 kr 34,700 kr 35,200 kr
Stockholm 36,000 kr 36,000 kr 35,900 kr
Sydsverige 37,900 kr 38,200 kr 37,700 kr
Västsverige 37,100 kr 36,900 kr 37,300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fjärrtågklarerare, ligger på 41,900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 40,400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fjärrtågklarerare, ligger på 28,000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30,300 kr.

Variationer i lön inom Fjärrtågklarerare

Yrkestitel Kvinna Man
Lagerarbetare 30,400 kr 31,100 kr
Terminalarbetare 30,400 kr 31,100 kr
Lageransvarig 30,400 kr 31,100 kr
Trafikledare 35,700 kr 37,700 kr
Transportledare 35,700 kr 37,700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fjärrtågklarerare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fjärrtågklarerare

Visste du att en Fjärrtågklarerare i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fjärrtågklarerare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken