{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Controller, business?

Medellönen för en Controller, business är
50 400 kr
i månaden.

Medellöner för Controller, business

Snittlön
Snittlön 50 400 kr
Man
Män 54 400 kr
Kvinna
Kvinnor 47 600 kr

Så mycket tjänar en Controller, business i Sverige

En Controller, business i Sverige tjänar i snitt 50 400 kr i månadslön.

Lönen för en Controller, business kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Controller, business så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Controller, business ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Controller , Business controller  och Business analyst  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Controller, business?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Controller, business på följande sätt:
Analyserar, följer upp och bevakar företags, organisationers och myndigheters resultat, lönsamhet, verksamhetsplan och hållbarhetsstrategier. Formulerar mål, gör prognoser och anger riktlinjer för ekonomiarbetet. Utvecklar planerings- och uppföljningssystem.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Controller, business tjänar?

Känner du en Controller, business? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Controller, business

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Controller, business löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 44 300 kr 48 100 kr
35-44 50 800 kr 58 800 kr
45-54 55 400 kr 63 900 kr
55-64 55 400 kr 66 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 50 900 kr 57 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Controller, business Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 46 300 kr 33 800 kr
35-44 54 500 kr 39 600 kr
45-54 59 000 kr 42 700 kr
55-64 60 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 54 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 500 kr 32 000 kr
25-34 37 600 kr 38 900 kr
35-44 42 400 kr 44 400 kr
45-54 44 200 kr 47 400 kr
55-64 44 400 kr 49 100 kr
65-66 45 800 kr 49 700 kr
Genomsnitt 42 700 kr 45 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Controller, business Genomsnitt alla yrken
18-24 31 000 kr 25 300 kr
25-34 38 100 kr 31 400 kr
35-44 43 000 kr 36 200 kr
45-54 45 000 kr 38 600 kr
55-64 45 800 kr 38 400 kr
65-66 47 400 kr 40 300 kr
Genomsnitt 43 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 400 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 52 200 kr 48 100 kr 57 000 kr
Riket 54 000 kr 50 900 kr 57 500 kr
Småland med öarna 50 300 kr 46 600 kr 53 700 kr
Stockholm 55 900 kr 53 100 kr 59 000 kr
Sydsverige 54 100 kr 49 600 kr 58 200 kr
Västsverige 51 500 kr 49 000 kr 54 800 kr
Östra Mellansverige 52 400 kr 50 200 kr 55 100 kr
Övre Norrland 45 800 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 100 kr 41 000 kr 44 600 kr
Norra Mellansverige 41 000 kr 40 500 kr 42 300 kr
Riket 43 500 kr 42 700 kr 45 300 kr
Småland med öarna 41 400 kr 41 200 kr 42 100 kr
Stockholm 49 300 kr 48 400 kr 51 100 kr
Sydsverige 42 800 kr 41 900 kr 44 500 kr
Västsverige 40 800 kr 40 300 kr 41 900 kr
Östra Mellansverige 43 600 kr 42 700 kr 45 600 kr
Övre Norrland 40 300 kr 39 900 kr 41 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som controller, business, ligger på 67 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som controller, business, ligger på 28 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 800 kr.

Variationer i lön inom Controller, business

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 48 500 kr
Auktoriserad revisor 45 700 kr 48 500 kr
Controller 47 600 kr 54 400 kr
Business controller 47 600 kr 54 400 kr
Nationalekonom 43 700 kr 51 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Controller, business

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Controller, business

Visste du att en Controller, business i snitt har liknande lön som en Försäkringschef försäkringskassa?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Controller, business inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken