{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Accounting controller?

Medellönen för en Accounting controller är

52 600 kr

i månaden.

Medellöner för Accounting controller

Snittlön
Snittlön 52 600 kr
Man
Män 56 900 kr
Kvinna
Kvinnor 49 700 kr

Så mycket tjänar en Accounting controller i Sverige

En Accounting controller i Sverige tjänar i snitt 52 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Accounting controller arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Controller, Business controller och Business analyst.

Vad gör en Accounting controller?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Accounting controller på följande sätt:
Analyserar, följer upp och bevakar företags, organisationers och myndigheters resultat, lönsamhet, verksamhetsplan och hållbarhetsstrategier. Formulerar mål, gör prognoser och anger riktlinjer för ekonomiarbetet. Utvecklar planerings- och uppföljningssystem.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Accounting controller tjänar?

Känner du en Accounting controller? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Accounting controller

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Accounting controller löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 000 kr 49 500 kr
35-44 54 700 kr 63 100 kr
45-54 57 500 kr 67 400 kr
55-64 57 400 kr 68 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 400 kr 60 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Accounting controller Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 48 200 kr 35 200 kr
35-44 58 800 kr 41 000 kr
45-54 61 600 kr 44 300 kr
55-64 62 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 56 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 32 100 kr 32 100 kr
25-34 38 700 kr 40 000 kr
35-44 43 400 kr 45 700 kr
45-54 45 500 kr 48 600 kr
55-64 45 600 kr 49 900 kr
65-66 44 700 kr 50 100 kr
Genomsnitt 43 900 kr 46 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Accounting controller Genomsnitt alla yrken
18-24 32 100 kr 26 000 kr
25-34 39 200 kr 32 300 kr
35-44 44 200 kr 37 000 kr
45-54 46 300 kr 39 600 kr
55-64 46 900 kr 39 400 kr
65-66 46 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 44 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 50 000 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 54 100 kr 51 000 kr 57 100 kr
Riket 56 500 kr 53 400 kr 60 100 kr
Småland med öarna 53 800 kr 49 700 kr 57 300 kr
Stockholm 59 200 kr 56 300 kr 62 500 kr
Sydsverige 57 200 kr 52 400 kr 62 400 kr
Västsverige 53 000 kr 50 800 kr 55 800 kr
Östra Mellansverige 52 700 kr 50 200 kr 55 800 kr
Övre Norrland 47 200 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 000 kr 41 800 kr 46 100 kr
Norra Mellansverige 42 100 kr 41 500 kr 43 900 kr
Riket 44 700 kr 43 900 kr 46 500 kr
Småland med öarna 42 200 kr 42 000 kr 42 900 kr
Stockholm 50 800 kr 49 900 kr 52 500 kr
Sydsverige 44 000 kr 43 300 kr 45 300 kr
Västsverige 41 800 kr 41 300 kr 43 100 kr
Östra Mellansverige 44 700 kr 44 000 kr 46 400 kr
Övre Norrland 41 200 kr 40 800 kr 42 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som accounting controller, ligger på 68 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som accounting controller, ligger på 31 100 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Accounting controller

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 51 100 kr
Auktoriserad revisor 45 700 kr 51 100 kr
Controller 49 700 kr 56 900 kr
Business controller 49 700 kr 56 900 kr
Nationalekonom 44 700 kr 51 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Accounting controller

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Accounting controller

Visste du att en Accounting controller i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Accounting controller inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken