{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Ekonomiledare?

Medellönen för en Ekonomiledare är
65 300 kr
i månaden.

Medellöner för Ekonomiledare

Snittlön
Snittlön 65 300 kr
Man
Män 71 100 kr
Kvinna
Kvinnor 60 600 kr

Så mycket tjänar en Ekonomiledare i Sverige

En Ekonomiledare i Sverige tjänar i snitt 65 300 kr i månadslön.

Lönen för en Ekonomiledare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Ekonomiledare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Ekonomiledare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Finansdirektör , VD, inom ekonomi, utan chefshierarki  och VD ekonomi  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Ekonomiledare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Ekonomiledare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom ekonomi. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på ekonomifunktionen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Ekonomiledare tjänar?

Känner du en Ekonomiledare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Ekonomiledare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Ekonomiledare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 54 000 kr 53 000 kr
35-44 65 600 kr 69 100 kr
45-54 59 600 kr 78 300 kr
55-64 60 300 kr 68 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 600 kr 71 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Ekonomiledare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 53 600 kr 33 800 kr
35-44 67 300 kr 39 600 kr
45-54 68 900 kr 42 700 kr
55-64 63 600 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 65 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 53 600 kr 54 700 kr
35-44 56 800 kr 59 300 kr
45-54 61 400 kr 62 300 kr
55-64 61 700 kr 63 500 kr
65-66 64 900 kr 68 400 kr
Genomsnitt 60 400 kr 61 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Ekonomiledare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 54 100 kr 31 400 kr
35-44 57 800 kr 36 200 kr
45-54 61 700 kr 38 600 kr
55-64 62 300 kr 38 400 kr
65-66 66 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 60 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 49 600 kr - kr - kr
Riket 65 800 kr 60 600 kr 71 900 kr
Småland med öarna 57 000 kr - kr - kr
Stockholm 75 000 kr 70 600 kr 79 500 kr
Sydsverige 64 100 kr 54 700 kr 74 900 kr
Västsverige 59 500 kr 54 700 kr 64 900 kr
Östra Mellansverige 54 100 kr - kr 67 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 57 500 kr 57 900 kr 56 200 kr
Norra Mellansverige 58 800 kr 58 100 kr 59 800 kr
Riket 60 900 kr 60 400 kr 61 800 kr
Småland med öarna 59 400 kr 57 500 kr 62 600 kr
Stockholm 66 500 kr 66 300 kr 66 800 kr
Sydsverige 57 900 kr 57 500 kr 58 500 kr
Västsverige 58 600 kr 57 600 kr 60 400 kr
Östra Mellansverige 61 300 kr 60 500 kr 62 500 kr
Övre Norrland 54 000 kr 54 100 kr 54 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som ekonomiledare, ligger på 79 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som ekonomiledare, ligger på 47 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Variationer i lön inom Ekonomiledare

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomichef 75 100 kr 94 900 kr
Redovisningschef 75 100 kr 94 900 kr
Kreditchef 75 100 kr 94 900 kr
Finanschef 75 100 kr 94 900 kr
Finansdirektör 60 600 kr 71 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Ekonomiledare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Ekonomiledare

Visste du att en Ekonomiledare i snitt har liknande lön som en Säkerhetschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Ekonomiledare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken