{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Finansdirektör?

Medellönen för en Finansdirektör är

66,300 kr

i månaden.

Medellöner för Finansdirektör

Snittlön
Snittlön 66,300 kr
Man
Män 75,700 kr
Kvinna
Kvinnor 60,700 kr

Så mycket tjänar en Finansdirektör i Sverige

I Sverige tjänar en Finansdirektör i snitt 66,300 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Finansdirektör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom ekonomi, utan chefshierarki, VD ekonomi och Revisionschef, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Finansdirektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Finansdirektör på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom ekonomi. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på ekonomifunktionen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Finansdirektör tjänar?

Känner du en Finansdirektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Finansdirektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Finansdirektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 54,700 kr
35-44 63,000 kr 83,000 kr
45-54 61,200 kr - kr
55-64 62,900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60,600 kr 76,800 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 50,400 kr 35,200 kr
35-44 72,600 kr 41,000 kr
45-54 69,200 kr 44,300 kr
55-64 64,200 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 66,700 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 55,600 kr 56,300 kr
35-44 58,300 kr 61,300 kr
45-54 62,900 kr 64,700 kr
55-64 63,200 kr 68,000 kr
65-66 - kr 59,600 kr
Genomsnitt 61,900 kr 64,500 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 55,900 kr 32,300 kr
35-44 59,400 kr 37,000 kr
45-54 63,600 kr 39,600 kr
55-64 64,600 kr 39,400 kr
65-66 57,900 kr 41,000 kr
Genomsnitt 62,800 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 57,700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 60,200 kr 54,300 kr 72,100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 66,700 kr 60,600 kr 76,800 kr
Småland med öarna 58,500 kr - kr - kr
Stockholm 76,700 kr 67,700 kr - kr
Sydsverige 60,600 kr 56,400 kr - kr
Västsverige 60,100 kr 58,200 kr 62,900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 60,200 kr 59,400 kr 61,700 kr
Norra Mellansverige 60,200 kr 59,500 kr 61,300 kr
Östra Mellansverige 62,400 kr 61,300 kr 64,300 kr
Övre Norrland 56,300 kr 55,800 kr 57,500 kr
Riket 62,800 kr 61,900 kr 64,500 kr
Småland med öarna 61,500 kr 59,700 kr 64,900 kr
Stockholm 68,300 kr 67,600 kr 69,700 kr
Sydsverige 60,900 kr 60,100 kr 62,600 kr
Västsverige 60,000 kr 58,300 kr 62,800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som finansdirektör, ligger på 89,600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som finansdirektör, ligger på 48,700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Finansdirektör

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomichef 75,800 kr 94,900 kr
Redovisningschef 75,800 kr 94,900 kr
Kreditchef 75,800 kr 94,900 kr
Finanschef 75,800 kr 94,900 kr
Revisionschef 75,800 kr 94,900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Finansdirektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Finansdirektör

Visste du att en Finansdirektör i snitt har liknande lön som en Finansanalytiker?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Finansdirektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken