{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Elkraftingenjör, civilingenjör?

Medellönen för en Elkraftingenjör, civilingenjör är
50 600 kr
i månaden.

Medellöner för Elkraftingenjör, civilingenjör

Snittlön
Snittlön 50 600 kr
Man
Män 50 900 kr
Kvinna
Kvinnor 49 200 kr

Så mycket tjänar en Elkraftingenjör, civilingenjör i Sverige

En Elkraftingenjör, civilingenjör i Sverige tjänar i snitt 50 600 kr i månadslön.

Lönen för en Elkraftingenjör, civilingenjör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Elkraftingenjör, civilingenjör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Elkraftingenjör, civilingenjör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Civilingenjör inom telekommunikation , Elektronikingenjör  och Civilingenjör inom datateknik  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Elkraftingenjör, civilingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Elkraftingenjör, civilingenjör på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektroteknik. Leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elektrotekniska produkter och anläggningar. Svarar för produktion och teknisk utveckling samt för provning och kontroller av elektrotekniska produkter och anläggningar. Undersöker och ger råd om elektrotekniska material, produkter eller processers tekniska aspekter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Elkraftingenjör, civilingenjör tjänar?

Känner du en Elkraftingenjör, civilingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Elkraftingenjör, civilingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Elkraftingenjör, civilingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 800 kr 40 100 kr
35-44 49 300 kr 50 400 kr
45-54 55 700 kr 55 100 kr
55-64 56 800 kr 56 900 kr
65-66 - kr 55 600 kr
Genomsnitt 49 200 kr 50 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Elkraftingenjör, civilingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 40 100 kr 33 800 kr
35-44 50 200 kr 39 600 kr
45-54 55 200 kr 42 700 kr
55-64 56 900 kr 40 800 kr
65-66 55 800 kr 37 400 kr
Genomsnitt 50 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 900 kr 41 200 kr
35-44 50 600 kr 50 100 kr
45-54 52 400 kr 53 800 kr
55-64 53 900 kr 53 700 kr
65-66 - kr 50 900 kr
Genomsnitt 49 200 kr 50 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Elkraftingenjör, civilingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 34 400 kr 25 300 kr
25-34 40 800 kr 31 400 kr
35-44 50 200 kr 36 200 kr
45-54 53 500 kr 38 600 kr
55-64 53 800 kr 38 400 kr
65-66 50 900 kr 40 300 kr
Genomsnitt 50 500 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 45 800 kr - kr 46 100 kr
Norra Mellansverige 44 100 kr 42 000 kr 44 300 kr
Riket 50 600 kr 49 200 kr 50 900 kr
Småland med öarna 45 200 kr - kr 45 600 kr
Stockholm 59 400 kr 58 200 kr 59 700 kr
Sydsverige 49 500 kr 48 500 kr 49 700 kr
Västsverige 48 400 kr 46 500 kr 48 800 kr
Östra Mellansverige 47 100 kr 43 800 kr 47 600 kr
Övre Norrland 44 400 kr - kr 44 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 900 kr 52 800 kr 53 000 kr
Norra Mellansverige 48 800 kr - kr 48 700 kr
Riket 50 500 kr 49 200 kr 50 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 51 300 kr 49 600 kr 51 800 kr
Sydsverige 48 600 kr 46 200 kr 49 100 kr
Västsverige 44 400 kr - kr 44 700 kr
Östra Mellansverige 48 600 kr 46 000 kr 49 000 kr
Övre Norrland 44 900 kr - kr 44 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som elkraftingenjör, civilingenjör, ligger på 61 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som elkraftingenjör, civilingenjör, ligger på 34 400 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Elkraftingenjör, civilingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 42 100 kr 45 100 kr
Byggnadsingenjör 44 900 kr 49 600 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 49 200 kr 50 900 kr
Elektronikingenjör 49 200 kr 50 900 kr
Maskiningenjör 44 600 kr 46 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Elkraftingenjör, civilingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Elkraftingenjör, civilingenjör

Visste du att en Elkraftingenjör, civilingenjör i snitt har liknande lön som en Försäkringschef försäkringskassa?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Elkraftingenjör, civilingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken