{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Civilingenjör inom elektronik?

Medellönen för en Civilingenjör inom elektronik är

51,800 kr

i månaden.

Medellöner för Civilingenjör inom elektronik

Snittlön
Snittlön 51,800 kr
Man
Män 52,100 kr
Kvinna
Kvinnor 50,100 kr

Så mycket tjänar en Civilingenjör inom elektronik i Sverige

I Sverige tjänar en Civilingenjör inom elektronik i snitt 51,800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Civilingenjör inom elektronik arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Civilingenjör inom telekommunikation, Elektronikingenjör och Civilingenjör inom datateknik.

Vad gör en Civilingenjör inom elektronik?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Civilingenjör inom elektronik på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektroteknik. Leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elektrotekniska produkter och anläggningar. Svarar för produktion och teknisk utveckling samt för provning och kontroller av elektrotekniska produkter och anläggningar. Undersöker och ger råd om elektrotekniska material, produkter eller processers tekniska aspekter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Civilingenjör inom elektronik tjänar?

Känner du en Civilingenjör inom elektronik? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Civilingenjör inom elektronik

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Civilingenjör inom elektronik löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40,700 kr 41,900 kr
35-44 50,600 kr 51,300 kr
45-54 57,600 kr 57,400 kr
55-64 58,300 kr 58,800 kr
65-66 - kr 61,100 kr
Genomsnitt 50,100 kr 52,100 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom elektronik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 41,600 kr 35,200 kr
35-44 51,100 kr 41,000 kr
45-54 57,400 kr 44,300 kr
55-64 58,800 kr 42,300 kr
65-66 60,600 kr 38,200 kr
Genomsnitt 51,800 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40,300 kr 44,000 kr
35-44 51,300 kr 50,900 kr
45-54 53,200 kr 54,700 kr
55-64 54,800 kr 55,200 kr
65-66 - kr 53,900 kr
Genomsnitt 50,000 kr 52,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom elektronik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 42,900 kr 32,300 kr
35-44 51,000 kr 37,000 kr
45-54 54,300 kr 39,600 kr
55-64 55,200 kr 39,400 kr
65-66 53,900 kr 41,000 kr
Genomsnitt 51,700 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47,900 kr - kr 48,100 kr
Norra Mellansverige 45,300 kr 43,000 kr 45,500 kr
Östra Mellansverige 48,700 kr 44,900 kr 49,300 kr
Övre Norrland 45,000 kr - kr 44,900 kr
Riket 51,800 kr 50,100 kr 52,100 kr
Småland med öarna 46,600 kr - kr 47,200 kr
Stockholm 60,900 kr 59,100 kr 61,300 kr
Sydsverige 50,100 kr 48,700 kr 50,400 kr
Västsverige 49,500 kr 47,500 kr 50,000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 54,100 kr 54,200 kr 54,100 kr
Norra Mellansverige 50,800 kr - kr 50,700 kr
Östra Mellansverige 49,300 kr 46,300 kr 49,700 kr
Övre Norrland 47,500 kr - kr 47,600 kr
Riket 51,700 kr 50,000 kr 52,200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52,200 kr 50,300 kr 52,900 kr
Sydsverige 49,500 kr 48,500 kr 49,700 kr
Västsverige 53,100 kr - kr 54,000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som civilingenjör inom elektronik, ligger på 63,000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som civilingenjör inom elektronik, ligger på 40,300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 41,900 kr.

Variationer i lön inom Civilingenjör inom elektronik

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 45,200 kr 47,400 kr
Byggnadsingenjör 47,100 kr 51,300 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 50,100 kr 52,100 kr
Elektronikingenjör 50,100 kr 52,100 kr
Maskiningenjör 45,600 kr 48,000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Civilingenjör inom elektronik

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Civilingenjör inom elektronik

Visste du att en Civilingenjör inom elektronik i snitt har liknande lön som en Universitetslektor?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Civilingenjör inom elektronik inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken