{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Turistbyråchef?

Medellönen för en Turistbyråchef är
52 700 kr
i månaden.

Medellöner för Turistbyråchef

Snittlön
Snittlön 52 700 kr
Man
Män 52 500 kr
Kvinna
Kvinnor 53 800 kr

Så mycket tjänar en Turistbyråchef i Sverige

En Turistbyråchef i Sverige tjänar i snitt 52 700 kr i månadslön.

Lönen för en Turistbyråchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Turistbyråchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Turistbyråchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Stationschef inom bilbesiktning , Resebyråföreståndare  och Resebyråchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Turistbyråchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Turistbyråchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig servicenäring, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Turistbyråchef tjänar?

Känner du en Turistbyråchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Turistbyråchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Turistbyråchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 50 500 kr
45-54 - kr 53 100 kr
55-64 - kr 59 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 800 kr 52 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Turistbyråchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 50 400 kr 39 600 kr
45-54 54 000 kr 42 700 kr
55-64 59 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 52 700 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Turistbyråchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 52 700 kr 53 800 kr 52 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 60 900 kr - kr 63 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 50 500 kr - kr 49 900 kr
Östra Mellansverige 50 700 kr - kr 51 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som turistbyråchef, ligger på 73 200 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som turistbyråchef, ligger på 47 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Turistbyråchef

Yrkestitel Kvinna Man
Stationschef inom bilbesiktning 53 800 kr 52 500 kr
Servicechef 41 800 kr 45 400 kr
Föreståndare för folkets hus 41 800 kr 45 400 kr
Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef 41 800 kr 45 400 kr
Campingchef 41 800 kr 45 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Turistbyråchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Turistbyråchef

Visste du att en Turistbyråchef i snitt har liknande lön som en Förläggare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Turistbyråchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken