{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Stationschef inom bilbesiktning?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Stationschef inom bilbesiktning

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Stationschef inom bilbesiktning i Sverige

Vad gör en Stationschef inom bilbesiktning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stationschef inom bilbesiktning på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig servicenäring, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stationschef inom bilbesiktning tjänar?

Känner du en Stationschef inom bilbesiktning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stationschef inom bilbesiktning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stationschef inom bilbesiktning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 52 500 kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr 60 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Stationschef inom bilbesiktning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 44 800 kr 35 200 kr
35-44 52 700 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 61 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Stationschef inom bilbesiktning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 48 400 kr - kr 47 400 kr
Östra Mellansverige 51 900 kr - kr 53 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stationschef inom bilbesiktning, ligger på 61 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stationschef inom bilbesiktning, ligger på 44 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Stationschef inom bilbesiktning

Yrkestitel Kvinna Man
Servicechef 41 200 kr 44 600 kr
Föreståndare för folkets hus 41 200 kr 44 600 kr
Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef 41 200 kr 44 600 kr
Campingchef 41 200 kr 44 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Stationschef inom bilbesiktning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken