{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Föreståndare för folkets hus?

Medellönen för en Föreståndare för folkets hus är

43 200 kr

i månaden.

Medellöner för Föreståndare för folkets hus

Snittlön
Snittlön 43 200 kr
Man
Män 44 600 kr
Kvinna
Kvinnor 41 200 kr

Så mycket tjänar en Föreståndare för folkets hus i Sverige

I Sverige tjänar en Föreståndare för folkets hus i snitt 43 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Föreståndare för folkets hus arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Servicechef, Turistbyråchef, verksamhetsnära chef och Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Föreståndare för folkets hus?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Föreståndare för folkets hus på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig servicenäring. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom övrig servicenäring samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Föreståndare för folkets hus tjänar?

Känner du en Föreståndare för folkets hus? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Föreståndare för folkets hus

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Föreståndare för folkets hus löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 200 kr 39 600 kr
35-44 42 900 kr 45 800 kr
45-54 42 900 kr 46 900 kr
55-64 44 900 kr 43 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 200 kr 44 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Föreståndare för folkets hus Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 900 kr 35 200 kr
35-44 44 700 kr 41 000 kr
45-54 45 200 kr 44 300 kr
55-64 44 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Föreståndare för folkets hus Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 100 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 42 100 kr 38 700 kr 45 300 kr
Riket 43 200 kr 41 200 kr 44 600 kr
Småland med öarna 41 600 kr - kr 41 500 kr
Stockholm 47 900 kr 46 400 kr 49 200 kr
Sydsverige 42 200 kr 40 200 kr 44 000 kr
Västsverige 40 500 kr 38 300 kr 41 800 kr
Östra Mellansverige 45 100 kr 41 300 kr 47 200 kr
Övre Norrland 41 600 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som föreståndare för folkets hus, ligger på 51 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som föreståndare för folkets hus, ligger på 36 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Föreståndare för folkets hus

Yrkestitel Kvinna Man
Servicechef 41 200 kr 44 600 kr
Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef 41 200 kr 44 600 kr
Campingchef 41 200 kr 44 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Föreståndare för folkets hus

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Föreståndare för folkets hus

Visste du att en Föreståndare för folkets hus i snitt har liknande lön som en Arkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Föreståndare för folkets hus inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken