{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef är

43 200 kr

i månaden.

Medellöner för Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 43 200 kr
Man
Män 44 600 kr
Kvinna
Kvinnor 41 200 kr

Så mycket tjänar en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef i Sverige

En Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 43 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Servicechef, Turistbyråchef, verksamhetsnära chef och Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig servicenäring. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom övrig servicenäring samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 200 kr 39 600 kr
35-44 42 900 kr 45 800 kr
45-54 42 900 kr 46 900 kr
55-64 44 900 kr 43 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 200 kr 44 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 900 kr 35 200 kr
35-44 44 700 kr 41 000 kr
45-54 45 200 kr 44 300 kr
55-64 44 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 100 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 42 100 kr 38 700 kr 45 300 kr
Riket 43 200 kr 41 200 kr 44 600 kr
Småland med öarna 41 600 kr - kr 41 500 kr
Stockholm 47 900 kr 46 400 kr 49 200 kr
Sydsverige 42 200 kr 40 200 kr 44 000 kr
Västsverige 40 500 kr 38 300 kr 41 800 kr
Östra Mellansverige 45 100 kr 41 300 kr 47 200 kr
Övre Norrland 41 600 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som distriktschef, bilprovningen, verksamhetsnära chef, ligger på 51 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som distriktschef, bilprovningen, verksamhetsnära chef, ligger på 36 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Servicechef 41 200 kr 44 600 kr
Föreståndare för folkets hus 41 200 kr 44 600 kr
Campingchef 41 200 kr 44 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Visste du att en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Arkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken