{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Exportmanager?

Medellönen för en Exportmanager är
63 200 kr
i månaden.

Medellöner för Exportmanager

Snittlön
Snittlön 63 200 kr
Man
Män 64 300 kr
Kvinna
Kvinnor 60 100 kr

Så mycket tjänar en Exportmanager i Sverige

En Exportmanager i Sverige tjänar i snitt 63 200 kr i månadslön.

Lönen för en Exportmanager kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Exportmanager så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Exportmanager ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki , VD försäljning och marknad  och Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Exportmanager?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Exportmanager på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknad. Planlägger och leder den dagliga försäljnings- och marknadsverksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Exportmanager tjänar?

Känner du en Exportmanager? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Exportmanager

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Exportmanager löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 500 kr 50 600 kr
35-44 60 400 kr 60 100 kr
45-54 65 200 kr 70 200 kr
55-64 64 800 kr 66 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 100 kr 64 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Exportmanager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 48 600 kr 33 800 kr
35-44 60 200 kr 39 600 kr
45-54 68 800 kr 42 700 kr
55-64 66 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 63 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 60 400 kr 59 400 kr
45-54 61 300 kr 63 700 kr
55-64 62 300 kr 73 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 61 800 kr 64 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Exportmanager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 59 900 kr 36 200 kr
45-54 62 000 kr 38 600 kr
55-64 66 400 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 62 700 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 50 000 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 200 kr - kr 68 600 kr
Riket 63 200 kr 60 100 kr 64 300 kr
Småland med öarna 60 400 kr - kr 59 600 kr
Stockholm 69 000 kr 65 000 kr 70 700 kr
Sydsverige 64 100 kr 55 600 kr 68 300 kr
Västsverige 57 100 kr 53 800 kr 58 200 kr
Östra Mellansverige 57 100 kr 59 300 kr 56 600 kr
Övre Norrland 59 700 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 100 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 59 900 kr 62 900 kr - kr
Riket 62 700 kr 61 800 kr 64 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 63 700 kr 63 900 kr 63 100 kr
Sydsverige 54 500 kr 50 100 kr - kr
Västsverige 62 500 kr 62 500 kr - kr
Östra Mellansverige 63 500 kr 59 200 kr 67 300 kr
Övre Norrland 70 800 kr - kr 70 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som exportmanager, ligger på 98 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som exportmanager, ligger på 45 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Exportmanager

Yrkestitel Kvinna Man
Försäljningschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Försäljningsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Regionchef ansvarig försäljning 63 600 kr 74 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Exportmanager

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Exportmanager

Visste du att en Exportmanager i snitt har liknande lön som en Affärsjurist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Exportmanager inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken