{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Regionchef ansvarig försäljning?

Medellönen för en Regionchef ansvarig försäljning är

67 700 kr

i månaden.

Medellöner för Regionchef ansvarig försäljning

Snittlön
Snittlön 67 700 kr
Man
Män 71 400 kr
Kvinna
Kvinnor 59 000 kr

Så mycket tjänar en Regionchef ansvarig försäljning i Sverige

I Sverige tjänar en Regionchef ansvarig försäljning i snitt 67 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Regionchef ansvarig försäljning arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Regionchef ansvarig försäljning ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Försäljningschef, Marknadschef och Marknadsdirektör.

Vad gör en Regionchef ansvarig försäljning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Regionchef ansvarig försäljning på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande försäljnings- eller marknadsverk­samheten i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Regionchef ansvarig försäljning tjänar?

Känner du en Regionchef ansvarig försäljning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Regionchef ansvarig försäljning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Regionchef ansvarig försäljning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 800 kr 55 000 kr
35-44 60 200 kr 66 200 kr
45-54 - kr 81 600 kr
55-64 - kr 79 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 58 900 kr 71 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef ansvarig försäljning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 53 300 kr 35 200 kr
35-44 64 300 kr 41 000 kr
45-54 75 500 kr 44 300 kr
55-64 76 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 67 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 79 200 kr 84 600 kr
55-64 70 700 kr 73 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 74 900 kr 81 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef ansvarig försäljning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 82 000 kr 39 600 kr
55-64 71 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 77 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr 49 200 kr
Norra Mellansverige 61 100 kr - kr 66 100 kr
Riket 67 700 kr 58 900 kr 71 400 kr
Småland med öarna 69 400 kr - kr 70 900 kr
Stockholm 84 200 kr 72 500 kr 90 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 64 100 kr 56 600 kr 66 900 kr
Östra Mellansverige 71 200 kr 61 700 kr 73 700 kr
Övre Norrland 63 600 kr - kr 66 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 87 300 kr - kr 87 300 kr
Riket 77 900 kr 74 900 kr 81 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 75 700 kr 71 800 kr 82 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som regionchef ansvarig försäljning, ligger på 90 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som regionchef ansvarig försäljning, ligger på 49 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 49 800 kr.

Variationer i lön inom Regionchef ansvarig försäljning

Yrkestitel Kvinna Man
Försäljningschef 59 000 kr 71 400 kr
Marknadschef 59 000 kr 71 400 kr
Marknadsdirektör 59 000 kr 71 400 kr
Försäljningsdirektör 59 000 kr 71 400 kr
Centrumutvecklare 59 300 kr 65 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Regionchef ansvarig försäljning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Regionchef ansvarig försäljning

Visste du att en Regionchef ansvarig försäljning i snitt har liknande lön som en Personalchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Regionchef ansvarig försäljning inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken