{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Familjerättssekreterare?

Medellönen för en Familjerättssekreterare är

37 500 kr

i månaden.

Medellöner för Familjerättssekreterare

Snittlön
Snittlön 37 500 kr
Man
Män 37 000 kr
Kvinna
Kvinnor 37 600 kr

Så mycket tjänar en Familjerättssekreterare i Sverige

I Sverige tjänar en Familjerättssekreterare i snitt 37 500 kr i månadslön.

Lönen för en Familjerättssekreterare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Familjerättssekreterare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Familjerättssekreterare ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Socionom, Socialsekreterare och Fältassistent.

Vad gör en Familjerättssekreterare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Familjerättssekreterare på följande sätt:
Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem. Kartlägger hjälpbehov och insatser, ger råd och stöd samt utövar tillsyn. Gör utredningar om umgängesrätt vid vårdnadstvist.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Familjerättssekreterare tjänar?

Känner du en Familjerättssekreterare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Familjerättssekreterare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Familjerättssekreterare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Familjerättssekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 500 kr 31 100 kr
25-34 35 200 kr 34 500 kr
35-44 38 100 kr 37 300 kr
45-54 39 700 kr 38 500 kr
55-64 40 600 kr 39 700 kr
65-66 42 000 kr 40 100 kr
Genomsnitt 37 500 kr 36 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Familjerättssekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 400 kr 26 000 kr
25-34 35 100 kr 32 300 kr
35-44 38 000 kr 37 000 kr
45-54 39 500 kr 39 600 kr
55-64 40 500 kr 39 400 kr
65-66 41 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 000 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 900 kr 36 000 kr 34 700 kr
Norra Mellansverige 36 200 kr 36 300 kr 35 400 kr
Riket 37 400 kr 37 500 kr 36 800 kr
Småland med öarna 37 400 kr 37 500 kr 37 000 kr
Stockholm 39 000 kr 39 100 kr 38 400 kr
Sydsverige 36 600 kr 36 700 kr 36 000 kr
Västsverige 38 300 kr 38 500 kr 37 600 kr
Östra Mellansverige 36 200 kr 36 300 kr 35 600 kr
Övre Norrland 36 800 kr 36 800 kr 36 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som familjerättssekreterare, ligger på 48 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 44 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som familjerättssekreterare, ligger på 31 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 31 500 kr.

Variationer i lön inom Familjerättssekreterare

Yrkestitel Kvinna Man
Socionom 37 600 kr 37 000 kr
Socialsekreterare 37 600 kr 37 000 kr
Kurator 37 500 kr 37 400 kr
Skolkurator 37 500 kr 37 400 kr
Frivårdsinspektör 36 000 kr 34 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken