{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fiberinstallatör?

Medellönen för en Fiberinstallatör är

32 900 kr

i månaden.

Medellöner för Fiberinstallatör

Snittlön
Snittlön 32 900 kr
Man
Män 33 300 kr
Kvinna
Kvinnor 27 300 kr

Så mycket tjänar en Fiberinstallatör i Sverige

I Sverige tjänar en Fiberinstallatör i snitt 32 900 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fiberinstallatör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Larmtekniker, Larminstallatör och Teletekniker.

Vad gör en Fiberinstallatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fiberinstallatör på följande sätt:
Installerar och reparerar data- och telenät samt larm och signalsystem. Installerar, reparerar och utför service på hemelektronik.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fiberinstallatör tjänar?

Känner du en Fiberinstallatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fiberinstallatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fiberinstallatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 28 800 kr
25-34 - kr 33 200 kr
35-44 - kr 33 300 kr
45-54 - kr 34 200 kr
55-64 - kr 35 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 33 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Fiberinstallatör Genomsnitt alla yrken
18-24 28 400 kr 27 000 kr
25-34 32 400 kr 33 800 kr
35-44 33 200 kr 39 600 kr
45-54 34 100 kr 42 700 kr
55-64 35 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 32 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 33 200 kr
35-44 - kr 35 900 kr
45-54 - kr 34 700 kr
55-64 - kr 34 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 300 kr 34 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Fiberinstallatör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 33 100 kr 31 400 kr
35-44 35 300 kr 36 200 kr
45-54 34 700 kr 38 600 kr
55-64 34 400 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 34 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 31 700 kr - kr 32 400 kr
Riket 32 900 kr - kr 33 300 kr
Småland med öarna 34 200 kr - kr 34 300 kr
Stockholm 35 500 kr - kr 35 500 kr
Sydsverige 34 200 kr - kr 34 200 kr
Västsverige 30 500 kr - kr 31 200 kr
Östra Mellansverige 34 500 kr - kr 34 500 kr
Övre Norrland 36 500 kr - kr 36 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 36 500 kr - kr 36 500 kr
Riket 34 200 kr 32 300 kr 34 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 400 kr - kr 34 500 kr
Sydsverige 32 600 kr - kr 32 500 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 33 700 kr - kr 33 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fiberinstallatör, ligger på 36 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Norra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fiberinstallatör, ligger på 27 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 800 kr.

Variationer i lön inom Fiberinstallatör

Yrkestitel Kvinna Man
Larmtekniker 27 300 kr 33 300 kr
Larminstallatör 27 300 kr 33 300 kr
Teletekniker 27 300 kr 33 300 kr
Optotekniker 27 300 kr 33 300 kr
Installationstekniker 27 300 kr 33 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fiberinstallatör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fiberinstallatör

Visste du att en Fiberinstallatör i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fiberinstallatör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken