{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef är

86 100 kr

i månaden.

Medellöner för Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 86 100 kr
Man
Män 94 900 kr
Kvinna
Kvinnor 75 800 kr

Så mycket tjänar en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige

I Sverige tjänar en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef i snitt 86 100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ekonomichef, Redovisningschef och Kreditchef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna ekonomiska verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Finansdirektör, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Finansdirektör, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 71 700 kr 87 900 kr
45-54 77 500 kr 120 100 kr
55-64 81 400 kr 90 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 75 800 kr 95 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 53 600 kr 35 200 kr
35-44 81 200 kr 41 000 kr
45-54 98 800 kr 44 300 kr
55-64 86 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 86 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 72 200 kr 62 500 kr
35-44 67 100 kr 72 500 kr
45-54 76 300 kr 79 800 kr
55-64 77 700 kr 82 700 kr
65-66 80 600 kr 77 600 kr
Genomsnitt 75 900 kr 79 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 65 700 kr 32 300 kr
35-44 69 700 kr 37 000 kr
45-54 77 700 kr 39 600 kr
55-64 80 200 kr 39 400 kr
65-66 79 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 77 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 86 700 kr 75 800 kr 95 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 100 600 kr 80 800 kr 117 700 kr
Sydsverige 80 200 kr 67 800 kr - kr
Västsverige 76 300 kr 77 500 kr 75 500 kr
Östra Mellansverige 79 600 kr 72 600 kr 86 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 75 200 kr 74 200 kr 76 200 kr
Norra Mellansverige 72 300 kr 69 100 kr 75 900 kr
Riket 77 800 kr 75 900 kr 79 900 kr
Småland med öarna 72 400 kr 72 300 kr 72 500 kr
Stockholm 88 300 kr 86 300 kr 91 000 kr
Sydsverige 74 200 kr 73 700 kr 74 800 kr
Västsverige 72 800 kr 71 900 kr 73 700 kr
Östra Mellansverige 78 800 kr 74 000 kr 86 000 kr
Övre Norrland 70 300 kr 66 900 kr 76 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som finansdirektör, funktions- eller mellanchef, ligger på 98 800 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som finansdirektör, funktions- eller mellanchef, ligger på 53 600 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomichef 75 800 kr 94 900 kr
Redovisningschef 75 800 kr 94 900 kr
Kreditchef 75 800 kr 94 900 kr
Finanschef 75 800 kr 94 900 kr
Finansdirektör 60 700 kr 75 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en VD finansiell verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken