{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Företagssäljare?

Medellönen för en Företagssäljare är

46 700 kr

i månaden.

Medellöner för Företagssäljare

Snittlön
Snittlön 46 700 kr
Man
Män 48 600 kr
Kvinna
Kvinnor 42 100 kr

Så mycket tjänar en Företagssäljare i Sverige

I Sverige tjänar en Företagssäljare i snitt 46 700 kr i månadslön.

Beroende på var en Företagssäljare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Account manager, Key account manager och Teknisk säljare.

Vad gör en Företagssäljare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Företagssäljare på följande sätt:
Säljer produkter och tjänster till exempelvis åter­försäljare, grossister och företag genom upp­sökande verksamhet eller från kontor. Ansvarar för produkt eller distrikt. Informerar om produkter och tjänster, utarbetar kundspecifika lösningar samt tar emot beställningar. Sköter kundregister och tar fram försäljningsstatistik.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Företagssäljare tjänar?

Känner du en Företagssäljare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Företagssäljare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Företagssäljare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 25 400 kr 32 500 kr
25-34 37 700 kr 42 200 kr
35-44 42 900 kr 48 600 kr
45-54 48 500 kr 52 700 kr
55-64 47 500 kr 51 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 100 kr 48 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagssäljare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 100 kr 28 100 kr
25-34 40 500 kr 35 200 kr
35-44 46 700 kr 41 000 kr
45-54 51 600 kr 44 300 kr
55-64 50 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 46 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 36 500 kr 42 500 kr
45-54 40 700 kr 45 300 kr
55-64 40 700 kr 50 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 300 kr 46 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagssäljare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 29 700 kr 32 300 kr
35-44 37 800 kr 37 000 kr
45-54 42 200 kr 39 600 kr
55-64 46 200 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47 300 kr 42 100 kr 49 600 kr
Norra Mellansverige 47 500 kr 40 800 kr 48 900 kr
Riket 46 700 kr 42 100 kr 48 600 kr
Småland med öarna 43 700 kr 39 200 kr 44 900 kr
Stockholm 52 600 kr 48 200 kr 54 600 kr
Sydsverige 43 400 kr 39 900 kr 44 900 kr
Västsverige 42 900 kr 39 300 kr 44 200 kr
Östra Mellansverige 42 700 kr 34 900 kr 47 600 kr
Övre Norrland 42 900 kr 37 500 kr 45 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 600 kr 38 300 kr 46 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 41 200 kr 37 000 kr 50 900 kr
Sydsverige 47 500 kr 46 800 kr 48 000 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 39 800 kr 38 500 kr 41 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som företagssäljare, ligger på 55 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som företagssäljare, ligger på 25 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Företagssäljare

Yrkestitel Kvinna Man
Försäkringsrådgivare 42 800 kr 51 800 kr
Account manager 42 100 kr 48 600 kr
Key account manager 42 100 kr 48 600 kr
Teknisk säljare 42 100 kr 48 600 kr
Inköpare 42 700 kr 46 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Företagssäljare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Företagssäljare

Visste du att en Företagssäljare i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Företagssäljare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken