{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Försäkringsläkare?

Medellönen för en Försäkringsläkare är

86 400 kr

i månaden.

Medellöner för Försäkringsläkare

Snittlön
Snittlön 86 400 kr
Man
Män 86 900 kr
Kvinna
Kvinnor 85 900 kr

Så mycket tjänar en Försäkringsläkare i Sverige

I Sverige tjänar en Försäkringsläkare i snitt 86 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Försäkringsläkare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Överläkare, Kirurg och Obducent kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Försäkringsläkare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Försäkringsläkare på följande sätt:
Undersöker patienter inom sin specialistkompetens, ställer diagnoser och gör behandlingsplaner. Utför operationer och andra behandlingar, utvecklar teorier och metoder m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Försäkringsläkare tjänar?

Känner du en Försäkringsläkare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Försäkringsläkare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Försäkringsläkare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 84 500 kr 87 500 kr
45-54 93 000 kr - kr
55-64 96 600 kr 79 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 89 800 kr 80 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Försäkringsläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 85 600 kr 41 000 kr
45-54 84 400 kr 44 300 kr
55-64 83 700 kr 42 300 kr
65-66 106 300 kr 38 200 kr
Genomsnitt 84 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 74 900 kr 77 900 kr
35-44 79 300 kr 81 700 kr
45-54 86 700 kr 90 900 kr
55-64 90 800 kr 94 800 kr
65-66 93 000 kr 96 800 kr
Genomsnitt 84 900 kr 89 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Försäkringsläkare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 76 500 kr 32 300 kr
35-44 80 400 kr 37 000 kr
45-54 88 700 kr 39 600 kr
55-64 93 000 kr 39 400 kr
65-66 95 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 86 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 84 600 kr 89 800 kr 80 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 89 800 kr 89 600 kr 90 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 84 200 kr 93 400 kr - kr
Östra Mellansverige 97 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 87 000 kr 85 700 kr 88 200 kr
Norra Mellansverige 88 800 kr 86 300 kr 91 100 kr
Riket 86 900 kr 84 900 kr 89 000 kr
Småland med öarna 88 800 kr 86 400 kr 91 100 kr
Stockholm 86 100 kr 84 800 kr 88 000 kr
Sydsverige 84 400 kr 82 900 kr 85 900 kr
Västsverige 84 700 kr 82 600 kr 86 900 kr
Östra Mellansverige 90 400 kr 88 000 kr 92 700 kr
Övre Norrland 87 400 kr 85 300 kr 89 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som försäkringsläkare, ligger på 99 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 98 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som försäkringsläkare, ligger på 72 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 73 100 kr.

Variationer i lön inom Försäkringsläkare

Yrkestitel Kvinna Man
Överläkare 85 900 kr 86 900 kr
Kirurg 85 900 kr 86 900 kr
Obducent 85 900 kr 86 900 kr
ST-läkare 52 500 kr 53 600 kr
AT-läkare 37 200 kr 37 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Försäkringsläkare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Försäkringsläkare

Visste du att en Försäkringsläkare i snitt har liknande lön som en Ekonomichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Försäkringsläkare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken