{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Forskare, ekonomi?

Medellönen för en Forskare, ekonomi är

47 800 kr

i månaden.

Medellöner för Forskare, ekonomi

Snittlön
Snittlön 47 800 kr
Man
Män 51 400 kr
Kvinna
Kvinnor 44 700 kr

Så mycket tjänar en Forskare, ekonomi i Sverige

I Sverige tjänar en Forskare, ekonomi i snitt 47 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Forskare, ekonomi arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Nationalekonom, Omvärldsanalytiker och Ekonometriker kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Forskare, ekonomi?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Forskare, ekonomi på följande sätt:
Studerar, analyserar, utvecklar och förklarar ekonomiska drivkrafter utifrån nationalekonomiska teorier och modeller. Jämför samhällsekonomiska teorier och modeller för att analysera och prognostisera beteenden och fenomen på individ-, företags- och samhällsnivå, exempelvis arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt. Analyserar stora världshändelser och länders förhållanden. Föreslår och värderar utfallet av politiska reformer och åtgärder. Utvecklar nya ekonomiska modeller.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Forskare, ekonomi tjänar?

Känner du en Forskare, ekonomi? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Forskare, ekonomi

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Forskare, ekonomi löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, ekonomi Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 58 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 200 kr 31 100 kr
25-34 34 200 kr 35 000 kr
35-44 43 300 kr 46 200 kr
45-54 48 500 kr 52 200 kr
55-64 46 300 kr 59 500 kr
65-66 58 600 kr 58 700 kr
Genomsnitt 41 300 kr 45 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, ekonomi Genomsnitt alla yrken
18-24 31 200 kr 26 000 kr
25-34 34 600 kr 32 300 kr
35-44 44 400 kr 37 000 kr
45-54 50 200 kr 39 600 kr
55-64 52 600 kr 39 400 kr
65-66 58 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 58 900 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 200 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 700 kr 37 200 kr 40 800 kr
Norra Mellansverige 47 700 kr 45 400 kr 52 200 kr
Riket 43 100 kr 41 300 kr 45 600 kr
Småland med öarna 42 200 kr 41 700 kr 43 200 kr
Stockholm 44 200 kr 42 300 kr 46 600 kr
Sydsverige 36 500 kr 36 200 kr 37 100 kr
Västsverige 39 300 kr 38 200 kr 40 800 kr
Östra Mellansverige 48 500 kr 46 000 kr 51 300 kr
Övre Norrland 41 200 kr 39 000 kr 43 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som forskare, ekonomi, ligger på 59 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som forskare, ekonomi, ligger på 31 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 31 200 kr.

Variationer i lön inom Forskare, ekonomi

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 51 100 kr
Auktoriserad revisor 45 700 kr 51 100 kr
Controller 49 700 kr 56 900 kr
Business controller 49 700 kr 56 900 kr
Nationalekonom 44 700 kr 51 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Forskare, ekonomi

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Forskare, ekonomi

Visste du att en Forskare, ekonomi i snitt har liknande lön som en Officer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Forskare, ekonomi inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken