{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Forskare inom medicin?

Medellönen för en Forskare inom medicin är
55 300 kr
i månaden.

Medellöner för Forskare inom medicin

Snittlön
Snittlön 55 300 kr
Man
Män 53 700 kr
Kvinna
Kvinnor 56 100 kr

Så mycket tjänar en Forskare inom medicin i Sverige

En Forskare inom medicin i Sverige tjänar i snitt 55 300 kr i månadslön.

Lönen för en Forskare inom medicin kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Forskare inom medicin så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Forskare inom medicin ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Biomedicinare , Civilingenjör inom medicinsk teknik  och Klinisk prövningsledare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Forskare inom medicin?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Forskare inom medicin på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom farmakologi. Genomför försök, analyserar och värderar information om hur läkemedel och andra ämnen verkar i celler, organ, djur och människor, samt vilken effekt de har. Utvecklar och formar praktiska tillämpningar inom farmaci och medicin. Informerar, ger råd och utfärdar anvisningar om läkemedel.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Forskare inom medicin tjänar?

Känner du en Forskare inom medicin? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Forskare inom medicin

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Forskare inom medicin löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 53 700 kr - kr
45-54 64 000 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 57 000 kr 54 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare inom medicin Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 42 700 kr 33 800 kr
35-44 53 600 kr 39 600 kr
45-54 60 100 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 56 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 100 kr - kr
35-44 40 500 kr 41 900 kr
45-54 39 900 kr 41 500 kr
55-64 38 300 kr 51 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 200 kr 44 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare inom medicin Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 33 400 kr 31 400 kr
35-44 40 800 kr 36 200 kr
45-54 40 800 kr 38 600 kr
55-64 42 700 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 40 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 56 000 kr 57 000 kr 54 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 63 500 kr 63 100 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 54 600 kr 54 700 kr - kr
Östra Mellansverige 50 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 200 kr 38 200 kr 44 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 600 kr 41 700 kr 46 100 kr
Sydsverige 34 500 kr 34 400 kr 35 000 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 43 800 kr 41 300 kr 45 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som forskare inom medicin, ligger på 64 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som forskare inom medicin, ligger på 32 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 35 000 kr.

Variationer i lön inom Forskare inom medicin

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 41 800 kr 43 100 kr
Marinbiolog 36 400 kr 35 700 kr
Biomedicinare 56 100 kr 53 700 kr
Agronom 37 200 kr 41 200 kr
Jägmästare 38 600 kr 39 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Forskare inom medicin

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Forskare inom medicin

Visste du att en Forskare inom medicin i snitt har liknande lön som en VD administration och serviceverksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Forskare inom medicin inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken