{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Forskare, läkemedel?

Medellönen för en Forskare, läkemedel är

59 400 kr

i månaden.

Medellöner för Forskare, läkemedel

Snittlön
Snittlön 59 400 kr
Man
Män 58 500 kr
Kvinna
Kvinnor 59 800 kr

Så mycket tjänar en Forskare, läkemedel i Sverige

I Sverige tjänar en Forskare, läkemedel i snitt 59 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Forskare, läkemedel arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Biomedicinare, Civilingenjör inom medicinsk teknik och Klinisk prövningsledare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Forskare, läkemedel?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Forskare, läkemedel på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom farmakologi. Genomför försök, analyserar och värderar information om hur läkemedel och andra ämnen verkar i celler, organ, djur och människor, samt vilken effekt de har. Utvecklar och formar praktiska tillämpningar inom farmaci och medicin. Informerar, ger råd och utfärdar anvisningar om läkemedel.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Forskare, läkemedel tjänar?

Känner du en Forskare, läkemedel? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Forskare, läkemedel

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Forskare, läkemedel löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 62 500 kr - kr
45-54 63 100 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 600 kr 60 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, läkemedel Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 46 100 kr 35 200 kr
35-44 62 900 kr 41 000 kr
45-54 63 200 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 60 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 400 kr 37 700 kr
35-44 40 600 kr 40 600 kr
45-54 42 200 kr 42 100 kr
55-64 39 800 kr 52 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 900 kr 42 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskare, läkemedel Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 36 400 kr 32 300 kr
35-44 40 600 kr 37 000 kr
45-54 42 100 kr 39 600 kr
55-64 44 500 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 60 500 kr 60 600 kr 60 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 67 300 kr 68 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 54 000 kr 50 400 kr - kr
Östra Mellansverige 53 900 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 100 kr 39 900 kr 42 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 43 000 kr 42 500 kr - kr
Sydsverige 36 300 kr 36 100 kr 37 300 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 42 500 kr 42 000 kr 42 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som forskare, läkemedel, ligger på 68 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som forskare, läkemedel, ligger på 34 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 37 300 kr.

Variationer i lön inom Forskare, läkemedel

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 43 100 kr 46 700 kr
Marinbiolog 37 100 kr 38 100 kr
Biomedicinare 59 800 kr 58 500 kr
Agronom 38 200 kr 42 100 kr
Jägmästare 39 800 kr 40 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Forskare, läkemedel

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken