{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gruppbefäl?

Medellönen för en Gruppbefäl är

26 800 kr

i månaden.

Medellöner för Gruppbefäl

Snittlön
Snittlön 26 800 kr
Man
Män 27 000 kr
Kvinna
Kvinnor 26 000 kr

Så mycket tjänar en Gruppbefäl i Sverige

En Gruppbefäl i Sverige tjänar i snitt 26 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Gruppbefäl arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Militära yrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Militär, Soldat och FN-soldat kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Gruppbefäl?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gruppbefäl på följande sätt:
Medverkar i militära operationer och övningar nationellt och internationellt med främst väpnad strid som huvuduppgift.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gruppbefäl tjänar?

Känner du en Gruppbefäl? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gruppbefäl

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gruppbefäl löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Gruppbefäl Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 25 300 kr 25 600 kr
25-34 27 100 kr 28 200 kr
35-44 29 300 kr 30 000 kr
45-54 32 700 kr 31 200 kr
55-64 - kr 32 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 26 000 kr 27 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Gruppbefäl Genomsnitt alla yrken
18-24 25 500 kr 26 000 kr
25-34 28 100 kr 32 300 kr
35-44 29 900 kr 37 000 kr
45-54 31 400 kr 39 600 kr
55-64 32 300 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 26 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 26 800 kr 26 000 kr 27 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 26 800 kr 26 000 kr 27 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gruppbefäl, ligger på 32 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gruppbefäl, ligger på 23 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25 300 kr.

Variationer i lön inom Gruppbefäl

Yrkestitel Kvinna Man
Militär 26 000 kr 27 000 kr
Soldat 26 000 kr 27 000 kr
Yrkesmilitär 26 000 kr 27 000 kr
FN-soldat 26 000 kr 27 000 kr
Ammunitionsröjare 26 000 kr 27 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gruppbefäl

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gruppbefäl

Visste du att en Gruppbefäl i snitt har liknande lön som en Bartender?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gruppbefäl inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken