{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Yrkesmilitär?

Medellönen för en Yrkesmilitär är

26 800 kr

i månaden.

Medellöner för Yrkesmilitär

Snittlön
Snittlön 26 800 kr
Man
Män 27 000 kr
Kvinna
Kvinnor 26 000 kr

Så mycket tjänar en Yrkesmilitär i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Yrkesmilitär tjänar 26 800 kr i månadslön i snitt.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Yrkesmilitär arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Militära yrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Militär, Soldat och FN-soldat.

Vad gör en Yrkesmilitär?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Yrkesmilitär på följande sätt:
Medverkar i militära operationer och övningar nationellt och internationellt med främst väpnad strid som huvuduppgift.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Yrkesmilitär tjänar?

Känner du en Yrkesmilitär? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Yrkesmilitär

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Yrkesmilitär löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Yrkesmilitär Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 25 300 kr 25 600 kr
25-34 27 100 kr 28 200 kr
35-44 29 300 kr 30 000 kr
45-54 32 700 kr 31 200 kr
55-64 - kr 32 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 26 000 kr 27 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Yrkesmilitär Genomsnitt alla yrken
18-24 25 500 kr 26 000 kr
25-34 28 100 kr 32 300 kr
35-44 29 900 kr 37 000 kr
45-54 31 400 kr 39 600 kr
55-64 32 300 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 26 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 26 800 kr 26 000 kr 27 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 26 800 kr 26 000 kr 27 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som yrkesmilitär, ligger på 32 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som yrkesmilitär, ligger på 23 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25 300 kr.

Variationer i lön inom Yrkesmilitär

Yrkestitel Kvinna Man
Militär 26 000 kr 27 000 kr
Soldat 26 000 kr 27 000 kr
FN-soldat 26 000 kr 27 000 kr
Gruppbefäl 26 000 kr 27 000 kr
Ammunitionsröjare 26 000 kr 27 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Yrkesmilitär

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Yrkesmilitär

Visste du att en Yrkesmilitär i snitt har liknande lön som en Bartender?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Yrkesmilitär inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken