{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gruvgeolog?

Medellönen för en Gruvgeolog är
43 000 kr
i månaden.

Medellöner för Gruvgeolog

Snittlön
Snittlön 43 000 kr
Man
Män 43 900 kr
Kvinna
Kvinnor 41 100 kr

Så mycket tjänar en Gruvgeolog i Sverige

En Gruvgeolog i Sverige tjänar i snitt 43 000 kr i månadslön.

Lönen för en Gruvgeolog kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Gruvgeolog så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Gruvgeolog ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Geolog , Paleontolog  och Hydrolog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Gruvgeolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gruvgeolog på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller, begrepp och metoder samt tillämpar vetenskaplig kunskap inom geologi, geofysik, hydrologi m.m. Undersöker och kartlägger berggrunden, de lösa jordlagren och grundvattnet. Undersöker, beräknar och forskar kring vattenföring, vattenstånd, isförhållanden, vågor m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gruvgeolog tjänar?

Känner du en Gruvgeolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gruvgeolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gruvgeolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 900 kr 37 900 kr
35-44 44 000 kr 44 300 kr
45-54 - kr 50 200 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 800 kr 43 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Gruvgeolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 37 600 kr 33 800 kr
35-44 44 200 kr 39 600 kr
45-54 49 900 kr 42 700 kr
55-64 49 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 35 500 kr 36 700 kr
35-44 39 800 kr 40 200 kr
45-54 42 200 kr 44 500 kr
55-64 41 600 kr 52 400 kr
65-66 - kr 44 600 kr
Genomsnitt 39 800 kr 44 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Gruvgeolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 35 900 kr 31 400 kr
35-44 40 000 kr 36 200 kr
45-54 43 500 kr 38 600 kr
55-64 49 300 kr 38 400 kr
65-66 45 000 kr 40 300 kr
Genomsnitt 42 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 200 kr 41 800 kr 43 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 45 100 kr - kr 45 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 46 800 kr - kr 47 900 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 40 600 kr - kr 41 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 49 200 kr - kr 49 900 kr
Riket 42 200 kr 39 800 kr 44 300 kr
Småland med öarna 35 400 kr 35 200 kr 35 900 kr
Stockholm 50 700 kr 45 400 kr 53 800 kr
Sydsverige 39 700 kr 38 500 kr 40 600 kr
Västsverige 40 600 kr 39 400 kr 42 600 kr
Östra Mellansverige 41 500 kr 40 000 kr 42 800 kr
Övre Norrland 40 900 kr - kr 42 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gruvgeolog, ligger på 58 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gruvgeolog, ligger på 35 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Gruvgeolog

Yrkestitel Kvinna Man
Fysiker 45 800 kr 48 600 kr
Astronom 45 800 kr 48 600 kr
Biokemist 48 700 kr 49 400 kr
Geolog 41 100 kr 43 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gruvgeolog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gruvgeolog

Visste du att en Gruvgeolog i snitt har liknande lön som en Arkitekt?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gruvgeolog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken