{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Hydrogeolog?

Medellönen för en Hydrogeolog är

44 200 kr

i månaden.

Medellöner för Hydrogeolog

Snittlön
Snittlön 44 200 kr
Man
Män 45 100 kr
Kvinna
Kvinnor 42 600 kr

Så mycket tjänar en Hydrogeolog i Sverige

Månadslönen för en Hydrogeolog i Sverige är i snitt 44 200 kr.

Beroende på var en Hydrogeolog arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Hydrogeolog ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Geolog, Paleontolog och Hydrolog.

Vad gör en Hydrogeolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Hydrogeolog på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller, begrepp och metoder samt tillämpar vetenskaplig kunskap inom geologi, geofysik, hydrologi m.m. Undersöker och kartlägger berggrunden, de lösa jordlagren och grundvattnet. Undersöker, beräknar och forskar kring vattenföring, vattenstånd, isförhållanden, vågor m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Hydrogeolog tjänar?

Känner du en Hydrogeolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Hydrogeolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Hydrogeolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 900 kr 39 100 kr
35-44 45 600 kr 45 200 kr
45-54 - kr 51 000 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 500 kr 45 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Hydrogeolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 100 kr 35 200 kr
35-44 45 300 kr 41 000 kr
45-54 51 000 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 44 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 200 kr - kr
25-34 35 000 kr 36 300 kr
35-44 40 400 kr 41 100 kr
45-54 43 800 kr 45 400 kr
55-64 44 200 kr 53 300 kr
65-66 - kr 51 400 kr
Genomsnitt 40 800 kr 45 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Hydrogeolog Genomsnitt alla yrken
18-24 31 200 kr 26 000 kr
25-34 35 600 kr 32 300 kr
35-44 40 700 kr 37 000 kr
45-54 44 700 kr 39 600 kr
55-64 50 200 kr 39 400 kr
65-66 51 400 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 44 600 kr 43 500 kr 45 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 100 kr - kr 47 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 46 700 kr - kr 47 300 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 42 100 kr - kr 42 500 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 53 300 kr - kr 50 200 kr
Riket 43 200 kr 40 800 kr 45 200 kr
Småland med öarna 37 000 kr 34 900 kr 43 200 kr
Stockholm 54 800 kr 45 900 kr 60 400 kr
Sydsverige 41 500 kr 40 500 kr 42 200 kr
Västsverige 40 700 kr 39 400 kr 42 500 kr
Östra Mellansverige 41 900 kr 41 000 kr 42 800 kr
Övre Norrland 42 000 kr - kr 42 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hydrogeolog, ligger på 60 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hydrogeolog, ligger på 31 200 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Hydrogeolog

Yrkestitel Kvinna Man
Fysiker 46 900 kr 49 200 kr
Astronom 46 900 kr 49 200 kr
Biokemist 47 500 kr 48 400 kr
Geolog 42 600 kr 45 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Hydrogeolog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Hydrogeolog

Visste du att en Hydrogeolog i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Hydrogeolog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken