{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kassadirektör, försäkringskassa?

Medellönen för en Kassadirektör, försäkringskassa är
99 900 kr
i månaden.

Medellöner för Kassadirektör, försäkringskassa

Snittlön
Snittlön 99 900 kr
Man
Män 100 600 kr
Kvinna
Kvinnor 99 200 kr

Så mycket tjänar en Kassadirektör, försäkringskassa i Sverige

En Kassadirektör, försäkringskassa i Sverige tjänar i snitt 99 900 kr i månadslön.

Lönen för en Kassadirektör, försäkringskassa kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Kassadirektör, försäkringskassa så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Kassadirektör, försäkringskassa ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ambassadör , Rikspolischef  och Kommunchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Kassadirektör, försäkringskassa?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kassadirektör, försäkringskassa på följande sätt:
Organiserar, leder och svarar för att politiska beslut verkställs. Planerar, leder och samordnar myndigheters, kommuners och landstings verksamhet. Ger den politiska ledningen råd i sakfrågor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kassadirektör, försäkringskassa tjänar?

Känner du en Kassadirektör, försäkringskassa? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kassadirektör, försäkringskassa

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kassadirektör, försäkringskassa löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kassadirektör, försäkringskassa Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 88 500 kr 86 200 kr
45-54 94 100 kr 96 300 kr
55-64 103 500 kr 104 600 kr
65-66 110 200 kr 108 800 kr
Genomsnitt 99 500 kr 100 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Kassadirektör, försäkringskassa Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 87 200 kr 36 200 kr
45-54 95 200 kr 38 600 kr
55-64 104 100 kr 38 400 kr
65-66 109 400 kr 40 300 kr
Genomsnitt 100 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 91 100 kr 91 500 kr 90 800 kr
Norra Mellansverige 91 800 kr 91 100 kr 92 200 kr
Riket 100 000 kr 99 500 kr 100 500 kr
Småland med öarna 91 900 kr 94 200 kr 89 700 kr
Stockholm 113 700 kr 113 200 kr 114 400 kr
Sydsverige 102 000 kr 99 200 kr 104 400 kr
Västsverige 92 900 kr 92 000 kr 93 700 kr
Östra Mellansverige 101 600 kr 95 900 kr 106 000 kr
Övre Norrland 87 700 kr 88 600 kr 86 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kassadirektör, försäkringskassa, ligger på 145 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 138 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kassadirektör, försäkringskassa, ligger på 74 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 76 500 kr.

Variationer i lön inom Kassadirektör, försäkringskassa

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 99 200 kr 100 600 kr
Rikspolischef 99 200 kr 100 600 kr
Kommunchef 99 200 kr 100 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken