{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Länspolischef?

Medellönen för en Länspolischef är

102 400 kr

i månaden.

Medellöner för Länspolischef

Snittlön
Snittlön 102 400 kr
Man
Män 103 300 kr
Kvinna
Kvinnor 101 400 kr

Så mycket tjänar en Länspolischef i Sverige

I Sverige tjänar en Länspolischef i snitt 102 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Länspolischef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ambassadör, Rikspolischef och Kommunchef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Länspolischef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Länspolischef på följande sätt:
Organiserar, leder och svarar för att politiska beslut verkställs. Planerar, leder och samordnar myndigheters, kommuners och landstings verksamhet. Ger den politiska ledningen råd i sakfrågor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Länspolischef tjänar?

Känner du en Länspolischef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Länspolischef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Länspolischef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Länspolischef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 87 900 kr 92 900 kr
45-54 97 400 kr 99 900 kr
55-64 105 700 kr 107 300 kr
65-66 108 700 kr 110 000 kr
Genomsnitt 101 600 kr 103 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Länspolischef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 90 400 kr 37 000 kr
45-54 98 600 kr 39 600 kr
55-64 106 500 kr 39 400 kr
65-66 109 400 kr 41 000 kr
Genomsnitt 102 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 91 300 kr 91 300 kr 91 400 kr
Norra Mellansverige 95 300 kr 91 400 kr 98 600 kr
Riket 102 800 kr 101 600 kr 103 900 kr
Småland med öarna 96 600 kr 99 300 kr 94 000 kr
Stockholm 116 000 kr 115 200 kr 116 900 kr
Sydsverige 102 200 kr 98 400 kr 106 600 kr
Västsverige 96 900 kr 93 900 kr 99 800 kr
Östra Mellansverige 105 500 kr 100 300 kr 109 800 kr
Övre Norrland 91 200 kr 92 800 kr 90 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som länspolischef, ligger på 141 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 129 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som länspolischef, ligger på 68 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 79 200 kr.

Variationer i lön inom Länspolischef

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 101 400 kr 103 300 kr
Rikspolischef 101 400 kr 103 300 kr
Kommunchef 101 400 kr 103 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken