{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kulturvetare?

Medellönen för en Kulturvetare är

43 000 kr

i månaden.

Medellöner för Kulturvetare

Snittlön
Snittlön 43 000 kr
Man
Män 43 800 kr
Kvinna
Kvinnor 42 300 kr

Så mycket tjänar en Kulturvetare i Sverige

Månadslönen för en Kulturvetare i Sverige är i snitt 43 000 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kulturvetare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Kriminolog, Statsvetare och Arkeolog.

Vad gör en Kulturvetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kulturvetare på följande sätt:
Studerar människors kultur och livsbetingelser med hjälp av fynd och föremål från forntida boplatser, gravar m.m. Leder och organiserar arkeologiska utgrävningar. Studerar och tolkar urkunder, sociala samt rumsliga fenomen. Utvecklar teorier, modeller och metoder, bl.a. för att tolka och beskriva händelser, kulturella och ekonomiska förhållanden. Genomför experiment, analyserar och värderar data. Undersöker sociala strukturer och beteenden hos olika grupper i samhället, föreslår och värderar utfallet av socialpolitiska åtgärder och utvecklar teorier och modeller för politiska system och institutioner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kulturvetare tjänar?

Känner du en Kulturvetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kulturvetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kulturvetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kulturvetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 41 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 800 kr 38 300 kr
35-44 43 300 kr 43 000 kr
45-54 45 100 kr 45 700 kr
55-64 44 200 kr 47 200 kr
65-66 41 000 kr 50 500 kr
Genomsnitt 43 600 kr 43 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Kulturvetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 39 600 kr 32 300 kr
35-44 43 100 kr 37 000 kr
45-54 45 400 kr 39 600 kr
55-64 45 800 kr 39 400 kr
65-66 45 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 900 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 000 kr 40 300 kr 41 900 kr
Norra Mellansverige 39 900 kr 39 900 kr 39 900 kr
Riket 43 700 kr 43 600 kr 43 900 kr
Småland med öarna 40 900 kr 39 800 kr 43 000 kr
Stockholm 46 200 kr 46 400 kr 46 000 kr
Sydsverige 42 800 kr 42 700 kr 43 000 kr
Västsverige 41 200 kr 41 100 kr 41 200 kr
Östra Mellansverige 43 200 kr 43 000 kr 43 300 kr
Övre Norrland 41 100 kr 40 800 kr 41 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kulturvetare, ligger på 50 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kulturvetare, ligger på 37 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Kulturvetare

Yrkestitel Kvinna Man
Bibliotekarie 35 000 kr 35 700 kr
Arkivarie 35 000 kr 35 700 kr
Kriminolog 42 300 kr 43 800 kr
Statsvetare 42 300 kr 43 800 kr
Arkeolog 42 300 kr 43 800 kr

Sök lönestatistik för alla yrken