{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Teolog?

Medellönen för en Teolog är
42 800 kr
i månaden.

Medellöner för Teolog

Snittlön
Snittlön 42 800 kr
Man
Män 43 600 kr
Kvinna
Kvinnor 41 900 kr

Så mycket tjänar en Teolog i Sverige

En Teolog i Sverige tjänar i snitt 42 800 kr i månadslön.

Lönen för en Teolog kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Teolog så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Teolog ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Kriminolog , Statsvetare  och Arkeolog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Teolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Teolog på följande sätt:
Studerar människors kultur och livsbetingelser med hjälp av fynd och föremål från forntida boplatser, gravar m.m. Leder och organiserar arkeologiska utgrävningar. Studerar och tolkar urkunder, sociala samt rumsliga fenomen. Utvecklar teorier, modeller och metoder, bl.a. för att tolka och beskriva händelser, kulturella och ekonomiska förhållanden. Genomför experiment, analyserar och värderar data. Undersöker sociala strukturer och beteenden hos olika grupper i samhället, föreslår och värderar utfallet av socialpolitiska åtgärder och utvecklar teorier och modeller för politiska system och institutioner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Teolog tjänar?

Känner du en Teolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Teolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Teolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Teolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 42 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 700 kr 37 800 kr
35-44 41 800 kr 42 600 kr
45-54 44 700 kr 45 100 kr
55-64 43 700 kr 47 200 kr
65-66 45 400 kr 46 200 kr
Genomsnitt 42 500 kr 43 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Teolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 37 700 kr 31 400 kr
35-44 42 200 kr 36 200 kr
45-54 44 900 kr 38 600 kr
55-64 45 400 kr 38 400 kr
65-66 45 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 42 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 300 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 300 kr 39 200 kr 36 400 kr
Norra Mellansverige 39 900 kr 39 900 kr 39 700 kr
Riket 42 900 kr 42 500 kr 43 400 kr
Småland med öarna 37 500 kr 36 600 kr 39 000 kr
Stockholm 45 500 kr 45 200 kr 45 800 kr
Sydsverige 42 400 kr 41 700 kr 43 000 kr
Västsverige 39 700 kr 39 100 kr 40 400 kr
Östra Mellansverige 42 000 kr 42 000 kr 41 900 kr
Övre Norrland 41 200 kr 40 100 kr 43 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som teolog, ligger på 48 400 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som teolog, ligger på 36 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Mellersta Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 36 600 kr.

Variationer i lön inom Teolog

Yrkestitel Kvinna Man
Bibliotekarie 34 400 kr 34 600 kr
Arkivarie 34 400 kr 34 600 kr
Kriminolog 41 900 kr 43 600 kr
Statsvetare 41 900 kr 43 600 kr
Arkeolog 41 900 kr 43 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken