{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kustradioassistent?

Medellönen för en Kustradioassistent är

31 000 kr

i månaden.

Medellöner för Kustradioassistent

Snittlön
Snittlön 31 000 kr
Man
Män 31 700 kr
Kvinna
Kvinnor 30 600 kr

Så mycket tjänar en Kustradioassistent i Sverige

Månadslönen för en Kustradioassistent i Sverige är i snitt 31 000 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kustradioassistent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Kustradioassistent ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel SOS-operatör, Telegrafist och Sjöräddningsledare.

Vad gör en Kustradioassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kustradioassistent på följande sätt:
Tar emot, samordnar och förmedlar larm om inträffade eller befarade olyckor i luften, på land och till sjöss. Leder arbetet med räddningsinsatser. Tar emot inbrottslarm, överfallslarm, driftlarm och trygghetslarm på larmcentral eller ledningscentral för bevakningsföretag.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kustradioassistent tjänar?

Känner du en Kustradioassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kustradioassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kustradioassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 30 300 kr 31 100 kr
35-44 31 100 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 600 kr 31 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Kustradioassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 29 300 kr 28 100 kr
25-34 30 600 kr 35 200 kr
35-44 31 800 kr 41 000 kr
45-54 31 700 kr 44 300 kr
55-64 31 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kustradioassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 000 kr 30 600 kr 31 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 31 200 kr 31 000 kr 31 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 31 300 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 30 500 kr 29 900 kr 31 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kustradioassistent, ligger på 31 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kustradioassistent, ligger på 29 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Kustradioassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Brandman 32 800 kr 35 100 kr
Kriminalvårdare 28 800 kr 29 700 kr
Väktare 30 500 kr 32 300 kr
Ordningsvakt 30 500 kr 32 300 kr
Parkeringsvakt 29 600 kr 31 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kustradioassistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kustradioassistent

Visste du att en Kustradioassistent i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kustradioassistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken