{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Logistikkonsult?

Medellönen för en Logistikkonsult är
44 000 kr
i månaden.

Medellöner för Logistikkonsult

Snittlön
Snittlön 44 000 kr
Man
Män 45 100 kr
Kvinna
Kvinnor 42 100 kr

Så mycket tjänar en Logistikkonsult i Sverige

En Logistikkonsult i Sverige tjänar i snitt 44 000 kr i månadslön.

Lönen för en Logistikkonsult kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Logistikkonsult så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Logistikkonsult ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Logistiker , Materialplanerare  och Logistikutvecklare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Logistikkonsult?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Logistikkonsult på följande sätt:
Utvecklar, leder, planerar och kontrollerar mate­rial- och informationsflöden och produktions­planering. Styr tillverkningsverksamhet och bedömer kostnadseffektivitet. Beslutar tillsammans med marknadsorganisation och kund om tidsplan och produktionsvolym. Planerar och beslutar om leverantörs- och transportkedjan, samt anläggnings- och systemplaner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Logistikkonsult tjänar?

Känner du en Logistikkonsult? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Logistikkonsult

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Logistikkonsult löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 400 kr 38 000 kr
35-44 43 000 kr 44 600 kr
45-54 46 200 kr 49 500 kr
55-64 46 100 kr 49 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 100 kr 45 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Logistikkonsult Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 37 700 kr 33 800 kr
35-44 44 000 kr 39 600 kr
45-54 48 300 kr 42 700 kr
55-64 48 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 44 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Logistikkonsult Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 44 900 kr - kr 46 100 kr
Riket 44 000 kr 42 100 kr 45 100 kr
Småland med öarna 42 900 kr 42 600 kr 43 100 kr
Stockholm 45 000 kr 44 800 kr 45 000 kr
Sydsverige 42 500 kr 39 500 kr 44 800 kr
Västsverige 45 800 kr 43 800 kr 47 300 kr
Östra Mellansverige 42 800 kr 38 800 kr 45 700 kr
Övre Norrland 43 600 kr - kr 44 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som logistikkonsult, ligger på 49 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som logistikkonsult, ligger på 37 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 000 kr.

Variationer i lön inom Logistikkonsult

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 42 100 kr 45 100 kr
Byggnadsingenjör 44 900 kr 49 600 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 49 200 kr 50 900 kr
Elektronikingenjör 49 200 kr 50 900 kr
Maskiningenjör 44 600 kr 46 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Logistikkonsult

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Logistikkonsult

Visste du att en Logistikkonsult i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Logistikkonsult inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken