{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Materialstyrare?

Medellönen för en Materialstyrare är

46 600 kr

i månaden.

Medellöner för Materialstyrare

Snittlön
Snittlön 46 600 kr
Man
Män 47 400 kr
Kvinna
Kvinnor 45 200 kr

Så mycket tjänar en Materialstyrare i Sverige

En Materialstyrare i Sverige tjänar i snitt 46 600 kr i månadslön.

Lönen för en Materialstyrare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Materialstyrare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Logistiker, Materialplanerare och Logistikutvecklare.

Vad gör en Materialstyrare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Materialstyrare på följande sätt:
Utvecklar, leder, planerar och kontrollerar mate­rial- och informationsflöden och produktions­planering. Styr tillverkningsverksamhet och bedömer kostnadseffektivitet. Beslutar tillsammans med marknadsorganisation och kund om tidsplan och produktionsvolym. Planerar och beslutar om leverantörs- och transportkedjan, samt anläggnings- och systemplaner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Materialstyrare tjänar?

Känner du en Materialstyrare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Materialstyrare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Materialstyrare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 200 kr 40 300 kr
35-44 45 300 kr 46 800 kr
45-54 51 400 kr 51 700 kr
55-64 49 000 kr 52 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 200 kr 47 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Materialstyrare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 900 kr 35 200 kr
35-44 46 200 kr 41 000 kr
45-54 51 600 kr 44 300 kr
55-64 51 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 46 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Materialstyrare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 46 000 kr - kr 46 800 kr
Riket 46 600 kr 45 200 kr 47 400 kr
Småland med öarna 46 900 kr 46 500 kr 47 200 kr
Stockholm 46 200 kr 45 200 kr 46 700 kr
Sydsverige 47 000 kr 45 100 kr 48 200 kr
Västsverige 48 400 kr 46 900 kr 49 400 kr
Östra Mellansverige 46 000 kr 42 900 kr 47 600 kr
Övre Norrland 41 700 kr - kr 43 200 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som materialstyrare, ligger på 52 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 51 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som materialstyrare, ligger på 39 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 40 300 kr.

Variationer i lön inom Materialstyrare

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 45 200 kr 47 400 kr
Byggnadsingenjör 47 100 kr 51 300 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 50 100 kr 52 100 kr
Elektronikingenjör 50 100 kr 52 100 kr
Maskiningenjör 45 600 kr 48 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Materialstyrare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Materialstyrare

Visste du att en Materialstyrare i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Materialstyrare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken