{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Lotsförman?

Medellönen för en Lotsförman är

47 600 kr

i månaden.

Medellöner för Lotsförman

Snittlön
Snittlön 47 600 kr
Man
Män 47 800 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Lotsförman i Sverige

I Sverige tjänar en Lotsförman i snitt 47 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Lotsförman arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Sjökapten, Fartygsbefäl och VTS-lots kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Lotsförman?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Lotsförman på följande sätt:
Navigerar och styr fartyg. Leder arbete på däck och kommandobrygga samt ansvarar för att säkerhetsföreskrifter följs ombord.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Lotsförman tjänar?

Känner du en Lotsförman? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Lotsförman

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Lotsförman löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 44 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Lotsförman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 44 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 100 kr 45 100 kr
35-44 47 000 kr 48 700 kr
45-54 53 800 kr 53 600 kr
55-64 53 200 kr 50 700 kr
65-66 - kr 42 800 kr
Genomsnitt 48 000 kr 50 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Lotsförman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 44 300 kr 32 300 kr
35-44 48 600 kr 37 000 kr
45-54 53 600 kr 39 600 kr
55-64 50 700 kr 39 400 kr
65-66 42 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 50 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 44 300 kr - kr 44 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 43 100 kr - kr 43 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 200 kr - kr 43 200 kr
Norra Mellansverige 55 100 kr - kr 54 700 kr
Riket 50 800 kr 48 000 kr 50 900 kr
Småland med öarna 45 600 kr - kr 45 100 kr
Stockholm 49 700 kr 45 200 kr 49 900 kr
Sydsverige 55 700 kr - kr 56 900 kr
Västsverige 51 400 kr 54 900 kr 51 300 kr
Östra Mellansverige 49 500 kr - kr 49 500 kr
Övre Norrland 52 800 kr - kr 53 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lotsförman, ligger på 56 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Sydsverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 54 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lotsförman, ligger på 36 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 40 300 kr.

Variationer i lön inom Lotsförman

Yrkestitel Kvinna Man
Sjöingenjör - kr 44 300 kr
Sjökapten - kr 47 800 kr
Pilot - kr 74 700 kr
Astronaut - kr 74 700 kr
Flygledare 78 500 kr 75 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Lotsförman

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Lotsförman

Visste du att en Lotsförman i snitt har liknande lön som en Officer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Lotsförman inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken