{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Möbelförsäljare?

Medellönen för en Möbelförsäljare är

30 900 kr

i månaden.

Medellöner för Möbelförsäljare

Snittlön
Snittlön 30 900 kr
Man
Män 31 900 kr
Kvinna
Kvinnor 30 300 kr

Så mycket tjänar en Möbelförsäljare i Sverige

En Möbelförsäljare i Sverige tjänar i snitt 30 900 kr i månadslön.

Beroende på var en Möbelförsäljare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Bilförsäljare, Butiksbiträde och Florist.

Vad gör en Möbelförsäljare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Möbelförsäljare på följande sätt:
Säljer sällanköpsvaror i affärer, varuhus och andra försäljningsställen. Informerar kunder om varor och priser samt ger råd om användning och skötsel. Beställer, packar upp, prismärker, fyller på och tar betalt för varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Möbelförsäljare tjänar?

Känner du en Möbelförsäljare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Möbelförsäljare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Möbelförsäljare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 400 kr 29 500 kr
25-34 30 700 kr 32 000 kr
35-44 30 700 kr 32 900 kr
45-54 30 600 kr 33 900 kr
55-64 31 100 kr 32 500 kr
65-66 28 700 kr 32 200 kr
Genomsnitt 30 300 kr 31 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Möbelförsäljare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 400 kr 28 100 kr
25-34 31 200 kr 35 200 kr
35-44 31 700 kr 41 000 kr
45-54 32 000 kr 44 300 kr
55-64 31 700 kr 42 300 kr
65-66 29 300 kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Möbelförsäljare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 27 700 kr 27 800 kr 27 600 kr
Norra Mellansverige 29 800 kr 29 600 kr 30 100 kr
Riket 30 900 kr 30 300 kr 31 900 kr
Småland med öarna 30 300 kr 29 800 kr 30 800 kr
Stockholm 32 000 kr 31 700 kr 32 300 kr
Sydsverige 31 000 kr 30 500 kr 31 700 kr
Västsverige 31 200 kr 30 400 kr 32 600 kr
Östra Mellansverige 30 300 kr 28 900 kr 33 100 kr
Övre Norrland 31 400 kr 30 200 kr 33 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som möbelförsäljare, ligger på 33 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som möbelförsäljare, ligger på 27 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 800 kr.

Variationer i lön inom Möbelförsäljare

Yrkestitel Kvinna Man
Butikssäljare 30 400 kr 31 700 kr
Bilförsäljare 30 300 kr 31 900 kr
Butiksbiträde 30 300 kr 31 900 kr
Florist 30 300 kr 31 900 kr
Apotekstekniker 30 500 kr 29 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Möbelförsäljare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Möbelförsäljare

Visste du att en Möbelförsäljare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Möbelförsäljare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken