Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Orderexpeditör, truckförare?

Medellönen för en Orderexpeditör, truckförare är

31,000 kr

i månaden.

Medellöner för Orderexpeditör, truckförare

Snittlön
Snittlön 31,000 kr
Man
Män 31,100 kr
Kvinna
Kvinnor 30,400 kr

Så mycket tjänar en Orderexpeditör, truckförare i Sverige

I Sverige tjänar en Orderexpeditör, truckförare i snitt 31,000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Orderexpeditör, truckförare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Orderexpeditör, truckförare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Lagerarbetare, Terminalarbetare och Lageransvarig.

Vad gör en Orderexpeditör, truckförare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Orderexpeditör, truckförare på följande sätt:
Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Orderexpeditör, truckförare tjänar?

Känner du en Orderexpeditör, truckförare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Orderexpeditör, truckförare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Orderexpeditör, truckförare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29,900 kr 29,900 kr
25-34 30,500 kr 31,000 kr
35-44 30,100 kr 31,600 kr
45-54 31,400 kr 32,100 kr
55-64 31,400 kr 31,600 kr
65-66 - kr 31,100 kr
Genomsnitt 30,500 kr 31,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Orderexpeditör, truckförare Genomsnitt alla yrken
18-24 29,900 kr 28,100 kr
25-34 30,900 kr 35,200 kr
35-44 31,300 kr 41,000 kr
45-54 32,000 kr 44,300 kr
55-64 31,500 kr 42,300 kr
65-66 31,100 kr 38,200 kr
Genomsnitt 31,000 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 24,900 kr 23,500 kr
25-34 27,000 kr 27,100 kr
35-44 28,300 kr 28,800 kr
45-54 28,500 kr 28,700 kr
55-64 28,600 kr 29,400 kr
65-66 27,700 kr 28,700 kr
Genomsnitt 27,800 kr 28,200 kr

 

Ålder Genomsnitt Orderexpeditör, truckförare Genomsnitt alla yrken
18-24 24,200 kr 26,000 kr
25-34 27,100 kr 32,300 kr
35-44 28,600 kr 37,000 kr
45-54 28,600 kr 39,600 kr
55-64 29,100 kr 39,400 kr
65-66 28,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 28,000 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30,500 kr 30,400 kr 30,500 kr
Norra Mellansverige 31,400 kr 30,600 kr 31,700 kr
Östra Mellansverige 31,000 kr 30,400 kr 31,200 kr
Övre Norrland 32,100 kr 31,200 kr 32,400 kr
Riket 31,000 kr 30,500 kr 31,200 kr
Småland med öarna 30,800 kr 29,900 kr 31,100 kr
Stockholm 30,700 kr 30,000 kr 30,900 kr
Sydsverige 31,200 kr 30,100 kr 31,600 kr
Västsverige 31,100 kr 31,200 kr 31,000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 25,600 kr 24,300 kr 26,200 kr
Norra Mellansverige 26,200 kr 26,600 kr 25,800 kr
Östra Mellansverige 27,200 kr 26,500 kr 27,600 kr
Övre Norrland 27,100 kr 27,200 kr 27,000 kr
Riket 28,000 kr 27,800 kr 28,200 kr
Småland med öarna 28,400 kr 29,100 kr 28,100 kr
Stockholm 28,900 kr 28,600 kr 29,100 kr
Sydsverige 26,500 kr 26,400 kr 26,500 kr
Västsverige 26,900 kr 27,100 kr 26,700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som orderexpeditör, truckförare, ligger på 36,700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 35,300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som orderexpeditör, truckförare, ligger på 22,300 kr. Denna snittlön återfinns inom kommunal sektor.

Variationer i lön inom Orderexpeditör, truckförare

Yrkestitel Kvinna Man
Lagerarbetare 30,400 kr 31,100 kr
Terminalarbetare 30,400 kr 31,100 kr
Lageransvarig 30,400 kr 31,100 kr
Trafikledare 35,700 kr 37,700 kr
Transportledare 35,700 kr 37,700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Orderexpeditör, truckförare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Orderexpeditör, truckförare

Visste du att en Orderexpeditör, truckförare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Orderexpeditör, truckförare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken