{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Örlogskapten?

Medellönen för en Örlogskapten är

47 500 kr

i månaden.

Medellöner för Örlogskapten

Snittlön
Snittlön 47 500 kr
Man
Män 48 000 kr
Kvinna
Kvinnor 43 100 kr

Så mycket tjänar en Örlogskapten i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Örlogskapten tjänar 47 500 kr i månadslön i snitt.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Örlogskapten arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Militära yrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Officer, Reservofficer och Kapten.

Vad gör en Örlogskapten?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Örlogskapten på följande sätt:
Leder, planerar och genomför militära operatio­ner nationellt och internationellt. Leder militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Örlogskapten tjänar?

Känner du en Örlogskapten? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Örlogskapten

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Örlogskapten löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Örlogskapten Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 200 kr 30 800 kr
25-34 36 100 kr 36 500 kr
35-44 42 800 kr 44 400 kr
45-54 50 700 kr 51 800 kr
55-64 52 200 kr 53 500 kr
65-66 - kr 50 500 kr
Genomsnitt 43 100 kr 48 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Örlogskapten Genomsnitt alla yrken
18-24 30 700 kr 26 000 kr
25-34 36 400 kr 32 300 kr
35-44 44 300 kr 37 000 kr
45-54 51 800 kr 39 600 kr
55-64 53 400 kr 39 400 kr
65-66 50 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 47 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 500 kr 43 100 kr 48 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 500 kr 43 100 kr 48 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som örlogskapten, ligger på 53 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 52 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som örlogskapten, ligger på 30 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 800 kr.

Variationer i lön inom Örlogskapten

Yrkestitel Kvinna Man
Officer 43 100 kr 48 000 kr
Kapten 43 100 kr 48 000 kr
Reservofficer 43 100 kr 48 000 kr
General 43 100 kr 48 000 kr
Överbefälhavare 43 100 kr 48 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Örlogskapten

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Örlogskapten

Visste du att en Örlogskapten i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Örlogskapten inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken