{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Reservofficer?

Medellönen för en Reservofficer är

47,500 kr

i månaden.

Medellöner för Reservofficer

Snittlön
Snittlön 47,500 kr
Man
Män 48,000 kr
Kvinna
Kvinnor 43,100 kr

Så mycket tjänar en Reservofficer i Sverige

I Sverige tjänar en Reservofficer i snitt 47,500 kr i månadslön.

Beroende på var en Reservofficer arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Militära yrken där yrket Reservofficer ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Officer, Kapten och General.

Vad gör en Reservofficer?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Reservofficer på följande sätt:
Leder, planerar och genomför militära operatio­ner nationellt och internationellt. Leder militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Reservofficer tjänar?

Känner du en Reservofficer? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Reservofficer

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Reservofficer löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Reservofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 - kr 35,200 kr
35-44 - kr 41,000 kr
45-54 - kr 44,300 kr
55-64 - kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt - kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30,200 kr 30,800 kr
25-34 36,100 kr 36,500 kr
35-44 42,800 kr 44,400 kr
45-54 50,700 kr 51,800 kr
55-64 52,200 kr 53,500 kr
65-66 - kr 50,500 kr
Genomsnitt 43,100 kr 48,000 kr

 

Ålder Genomsnitt Reservofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 30,700 kr 26,000 kr
25-34 36,400 kr 32,300 kr
35-44 44,300 kr 37,000 kr
45-54 51,800 kr 39,600 kr
55-64 53,400 kr 39,400 kr
65-66 50,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 47,500 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 47,500 kr 43,100 kr 48,000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47,500 kr 43,100 kr 48,000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som reservofficer, ligger på 53,500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 52,200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som reservofficer, ligger på 30,200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30,800 kr.

Variationer i lön inom Reservofficer

Yrkestitel Kvinna Man
Officer 43,100 kr 48,000 kr
Kapten 43,100 kr 48,000 kr
General 43,100 kr 48,000 kr
Överbefälhavare 43,100 kr 48,000 kr
Major 43,100 kr 48,000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Reservofficer

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Reservofficer

Visste du att en Reservofficer i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Reservofficer inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken