{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en PR-konsult?

Medellönen för en PR-konsult är

43 800 kr

i månaden.

Medellöner för PR-konsult

Snittlön
Snittlön 43 800 kr
Man
Män 45 000 kr
Kvinna
Kvinnor 43 400 kr

Så mycket tjänar en PR-konsult i Sverige

En PR-konsult i Sverige tjänar i snitt 43 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en PR-konsult arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Copywriter, Informatör och Teknikinformatör.

Vad gör en PR-konsult?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en PR-konsult på följande sätt:
Planerar, utvecklar, genomför och utvärderar informations- och kommunikationsstrategier om företags- eller organisations mål, policy, verk­samhet, resultat och aktuella händelser. Utformar informationsinnehåll.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik PR-konsult tjänar?

Känner du en PR-konsult? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik PR-konsult

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av PR-konsult löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 800 kr - kr
25-34 38 300 kr 39 800 kr
35-44 45 300 kr 46 400 kr
45-54 50 000 kr 54 700 kr
55-64 49 400 kr 50 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 200 kr 46 100 kr

 

Ålder Genomsnitt PR-konsult Genomsnitt alla yrken
18-24 29 300 kr 28 100 kr
25-34 38 800 kr 35 200 kr
35-44 45 700 kr 41 000 kr
45-54 51 100 kr 44 300 kr
55-64 49 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 44 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 200 kr 29 400 kr
25-34 36 600 kr 37 300 kr
35-44 41 200 kr 41 500 kr
45-54 43 600 kr 43 900 kr
55-64 44 500 kr 44 800 kr
65-66 43 300 kr 47 800 kr
Genomsnitt 41 700 kr 42 300 kr

 

Ålder Genomsnitt PR-konsult Genomsnitt alla yrken
18-24 30 000 kr 26 000 kr
25-34 36 700 kr 32 300 kr
35-44 41 300 kr 37 000 kr
45-54 43 700 kr 39 600 kr
55-64 44 600 kr 39 400 kr
65-66 45 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 40 900 kr 40 900 kr - kr
Riket 44 800 kr 44 200 kr 46 100 kr
Småland med öarna 45 300 kr 44 500 kr - kr
Stockholm 45 900 kr 45 400 kr 47 300 kr
Sydsverige 47 000 kr 45 500 kr 51 200 kr
Västsverige 41 300 kr 40 900 kr 42 000 kr
Östra Mellansverige 42 400 kr 41 700 kr 43 800 kr
Övre Norrland 40 900 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 400 kr 39 500 kr 39 000 kr
Norra Mellansverige 39 600 kr 39 300 kr 40 400 kr
Riket 41 900 kr 41 700 kr 42 300 kr
Småland med öarna 39 700 kr 39 400 kr 40 700 kr
Stockholm 45 700 kr 45 700 kr 45 600 kr
Sydsverige 40 300 kr 40 100 kr 40 800 kr
Västsverige 40 000 kr 39 900 kr 40 300 kr
Östra Mellansverige 41 500 kr 41 400 kr 42 000 kr
Övre Norrland 38 400 kr 38 100 kr 39 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som pr-konsult, ligger på 54 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som pr-konsult, ligger på 24 000 kr. Denna snittlön återfinns inom kommunal sektor.

Variationer i lön inom PR-konsult

Yrkestitel Kvinna Man
Marknadskoordinator 47 800 kr 54 000 kr
Dataanalytiker 47 800 kr 54 000 kr
Copywriter 43 400 kr 45 000 kr
Informatör 43 400 kr 45 000 kr
Teknikinformatör 43 400 kr 45 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en PR-konsult

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en PR-konsult

Visste du att en PR-konsult i snitt har liknande lön som en Geolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en PR-konsult inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken