{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Riskanalytiker?

Medellönen för en Riskanalytiker är
68 200 kr
i månaden.

Medellöner för Riskanalytiker

Snittlön
Snittlön 68 200 kr
Man
Män 71 900 kr
Kvinna
Kvinnor 62 400 kr

Så mycket tjänar en Riskanalytiker i Sverige

En Riskanalytiker i Sverige tjänar i snitt 68 200 kr i månadslön.

Lönen för en Riskanalytiker kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Riskanalytiker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Riskanalytiker ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Finansanalytiker , Företagsrådgivare  och Aktieanalytiker  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Riskanalytiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Riskanalytiker på följande sätt:
Analyserar bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter samt affärsmöjligheter. Utvecklar finans- och investeringsstrategier för kunder. Ger råd till enskilda personer, företag och organisationer inom sparande, investeringar och försäkring samt vid köp och försäljning av värdepapper. Analyserar och utvärderar placeringsalternativ, aktier eller obligationer samt arbetar med portföljförvaltning. Lämnar råd och handlägger skatteärenden, bolagsbildning, köp och försäljning av exempelvis fast egendom.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Riskanalytiker tjänar?

Känner du en Riskanalytiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Riskanalytiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Riskanalytiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 52 500 kr 58 500 kr
35-44 - kr 85 500 kr
45-54 - kr 83 400 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 62 500 kr 71 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Riskanalytiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 56 700 kr 33 800 kr
35-44 79 600 kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 68 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 42 700 kr - kr
45-54 45 500 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 700 kr 56 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Riskanalytiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 43 400 kr 36 200 kr
45-54 45 800 kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 48 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 68 200 kr 62 500 kr 71 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 75 800 kr 72 900 kr 77 400 kr
Sydsverige 53 300 kr - kr - kr
Västsverige 54 400 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 50 100 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 300 kr 45 700 kr 56 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52 700 kr 49 600 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som riskanalytiker, ligger på 85 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som riskanalytiker, ligger på 42 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Riskanalytiker

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 48 500 kr
Auktoriserad revisor 45 700 kr 48 500 kr
Controller 47 600 kr 54 400 kr
Business controller 47 600 kr 54 400 kr
Nationalekonom 43 700 kr 51 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Riskanalytiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Riskanalytiker

Visste du att en Riskanalytiker i snitt har liknande lön som en Hållbarhetschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Riskanalytiker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken