{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Företagsrådgivare?

Medellönen för en Företagsrådgivare är

66 800 kr

i månaden.

Medellöner för Företagsrådgivare

Snittlön
Snittlön 66 800 kr
Man
Män 71 000 kr
Kvinna
Kvinnor 58 500 kr

Så mycket tjänar en Företagsrådgivare i Sverige

I Sverige tjänar en Företagsrådgivare i snitt 66 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Företagsrådgivare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Finansanalytiker, Aktieanalytiker och Riskanalytiker.

Vad gör en Företagsrådgivare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Företagsrådgivare på följande sätt:
Analyserar bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter samt affärsmöjligheter. Utvecklar finans- och investeringsstrategier för kunder. Ger råd till enskilda personer, företag och organisationer inom sparande, investeringar och försäkring samt vid köp och försäljning av värdepapper. Analyserar och utvärderar placeringsalternativ, aktier eller obligationer samt arbetar med portföljförvaltning. Lämnar råd och handlägger skatteärenden, bolagsbildning, köp och försäljning av exempelvis fast egendom.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Företagsrådgivare tjänar?

Känner du en Företagsrådgivare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Företagsrådgivare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Företagsrådgivare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 53 700 kr 64 300 kr
35-44 68 800 kr 81 500 kr
45-54 59 400 kr 79 300 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 58 600 kr 71 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagsrådgivare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 60 900 kr 35 200 kr
35-44 77 100 kr 41 000 kr
45-54 72 900 kr 44 300 kr
55-64 66 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 66 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 44 600 kr 47 300 kr
45-54 45 800 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 100 kr 53 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagsrådgivare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 45 400 kr 37 000 kr
45-54 46 100 kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 48 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 66 900 kr 58 600 kr 71 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 74 000 kr 66 000 kr 77 000 kr
Sydsverige 60 100 kr - kr 71 700 kr
Västsverige 55 000 kr - kr 50 500 kr
Östra Mellansverige 52 400 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 900 kr 41 500 kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 900 kr 47 100 kr 53 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52 900 kr 50 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som företagsrådgivare, ligger på 81 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som företagsrådgivare, ligger på 41 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom Företagsrådgivare

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 51 100 kr
Auktoriserad revisor 45 700 kr 51 100 kr
Controller 49 700 kr 56 900 kr
Business controller 49 700 kr 56 900 kr
Nationalekonom 44 700 kr 51 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Företagsrådgivare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Företagsrådgivare

Visste du att en Företagsrådgivare i snitt har liknande lön som en Finansdirektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Företagsrådgivare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken