{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Serviceingenjör?

Medellönen för en Serviceingenjör är

46 600 kr

i månaden.

Medellöner för Serviceingenjör

Snittlön
Snittlön 46 600 kr
Man
Män 46 700 kr
Kvinna
Kvinnor 46 100 kr

Så mycket tjänar en Serviceingenjör i Sverige

En Serviceingenjör i Sverige tjänar i snitt 46 600 kr i månadslön.

Beroende på var en Serviceingenjör arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Automationstekniker, Konstruktör och Högskoleingenjör.

Vad gör en Serviceingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Serviceingenjör på följande sätt:
Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, drift, underhåll och reparation av elektroteknisk utrustning och system. Utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av elektrotekniska produkter. Provar och kontrollerar elektrotekniska produkter och anläggningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Serviceingenjör tjänar?

Känner du en Serviceingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Serviceingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Serviceingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 100 kr 32 700 kr
25-34 40 400 kr 40 900 kr
35-44 47 100 kr 47 000 kr
45-54 51 700 kr 50 500 kr
55-64 52 100 kr 50 400 kr
65-66 - kr 51 700 kr
Genomsnitt 46 100 kr 46 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Serviceingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 32 300 kr 28 100 kr
25-34 40 800 kr 35 200 kr
35-44 47 000 kr 41 000 kr
45-54 50 600 kr 44 300 kr
55-64 50 600 kr 42 300 kr
65-66 51 500 kr 38 200 kr
Genomsnitt 46 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 35 500 kr
35-44 42 200 kr 37 800 kr
45-54 46 500 kr 40 300 kr
55-64 44 000 kr 41 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 200 kr 39 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Serviceingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 29 900 kr 26 000 kr
25-34 35 600 kr 32 300 kr
35-44 38 200 kr 37 000 kr
45-54 40 800 kr 39 600 kr
55-64 41 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 39 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 100 kr - kr 42 600 kr
Norra Mellansverige 40 900 kr 39 500 kr 41 100 kr
Riket 46 700 kr 46 100 kr 46 800 kr
Småland med öarna 43 000 kr - kr 43 200 kr
Stockholm 53 000 kr 53 300 kr 53 000 kr
Sydsverige 48 600 kr 46 900 kr 48 800 kr
Västsverige 44 600 kr 43 200 kr 44 800 kr
Östra Mellansverige 44 000 kr 40 100 kr 44 600 kr
Övre Norrland 43 100 kr 44 500 kr 42 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 48 300 kr - kr 48 300 kr
Riket 39 500 kr 43 200 kr 39 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 100 kr 43 400 kr 38 800 kr
Sydsverige 40 200 kr - kr 40 200 kr
Västsverige 40 600 kr - kr 40 800 kr
Östra Mellansverige 40 700 kr - kr 40 400 kr
Övre Norrland 41 200 kr - kr 41 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som serviceingenjör, ligger på 61 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som serviceingenjör, ligger på 29 900 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Serviceingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Drifttekniker 43 300 kr 46 600 kr
Automationstekniker 46 100 kr 46 700 kr
Konstruktör 46 100 kr 46 700 kr
Automationsingenjör 40 600 kr 41 700 kr
VVS-ingenjör 40 600 kr 41 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Serviceingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Serviceingenjör

Visste du att en Serviceingenjör i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Serviceingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken