{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Servicemontör?

Medellönen för en Servicemontör är
35 100 kr
i månaden.

Medellöner för Servicemontör

Snittlön
Snittlön 35 100 kr
Man
Män 35 100 kr
Kvinna
Kvinnor 34 400 kr

Så mycket tjänar en Servicemontör i Sverige

En Servicemontör i Sverige tjänar i snitt 35 100 kr i månadslön.

Lönen för en Servicemontör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Servicemontör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Servicemontör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Hisstekniker , Vindkraftstekniker  och Resemontör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Servicemontör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Servicemontör på följande sätt:
Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och mekanisk utrustning. Underhåller och reparerar fartygsmotorer och andra motorer (utom motorfordons- och flygmotorer) samt rälsfordon.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Servicemontör tjänar?

Känner du en Servicemontör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Servicemontör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Servicemontör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 31 000 kr
25-34 34 700 kr 34 900 kr
35-44 35 000 kr 35 700 kr
45-54 34 900 kr 36 100 kr
55-64 34 200 kr 35 500 kr
65-66 - kr 33 500 kr
Genomsnitt 34 400 kr 35 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Servicemontör Genomsnitt alla yrken
18-24 31 100 kr 27 000 kr
25-34 34 900 kr 33 800 kr
35-44 35 700 kr 39 600 kr
45-54 36 100 kr 42 700 kr
55-64 35 400 kr 40 800 kr
65-66 33 500 kr 37 400 kr
Genomsnitt 35 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 27 400 kr
25-34 31 100 kr 30 500 kr
35-44 36 300 kr 32 700 kr
45-54 33 500 kr 34 600 kr
55-64 35 400 kr 33 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 800 kr 33 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Servicemontör Genomsnitt alla yrken
18-24 27 900 kr 25 300 kr
25-34 30 600 kr 31 400 kr
35-44 32 900 kr 36 200 kr
45-54 34 500 kr 38 600 kr
55-64 33 300 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 33 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 300 kr - kr 36 400 kr
Norra Mellansverige 35 500 kr - kr 35 400 kr
Riket 35 100 kr 34 400 kr 35 200 kr
Småland med öarna 33 500 kr - kr 33 700 kr
Stockholm 35 200 kr 32 500 kr 35 300 kr
Sydsverige 35 500 kr 35 100 kr 35 500 kr
Västsverige 34 800 kr 34 700 kr 34 800 kr
Östra Mellansverige 34 700 kr - kr 34 800 kr
Övre Norrland 35 500 kr - kr 35 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 000 kr - kr 31 900 kr
Norra Mellansverige 34 700 kr - kr 33 700 kr
Riket 33 000 kr 33 800 kr 33 000 kr
Småland med öarna 34 100 kr 32 900 kr 34 100 kr
Stockholm 31 600 kr - kr 31 600 kr
Sydsverige 32 500 kr 34 200 kr 32 100 kr
Västsverige 34 800 kr 35 900 kr 34 800 kr
Östra Mellansverige 32 700 kr 32 300 kr 32 800 kr
Övre Norrland 32 500 kr - kr 32 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som servicemontör, ligger på 38 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 37 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som servicemontör, ligger på 22 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 900 kr.

Variationer i lön inom Servicemontör

Yrkestitel Kvinna Man
Bilmekaniker 26 900 kr 31 500 kr
Flygmekaniker - kr 38 300 kr
Hisstekniker 34 400 kr 35 100 kr
Vindkraftstekniker 34 400 kr 35 100 kr
Resemontör 34 400 kr 35 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Servicemontör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Servicemontör

Visste du att en Servicemontör i snitt har liknande lön som en Kökschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Servicemontör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken